Recept na úspešný projekt!

Zaručené tipy a triky na úspech Vášho projektu.

Vieme, že každý kto s projektom začína chce, aby bol jeho projekt úspešný. Ako docieliť úspech projektu?

Vydarený projekt je vždy kombináciou dobre vymysleného plánu s efektívnym riadením a skúsenosťami s riešením problémov. Existuje jedno zlaté pravidlo, že neexistuje projekt bez problémov.

Prinášame hlavné ingrediencie nášho projektového receptu. Ďalej doplňujte podľa vlastného uváženia. Kombinujte, miešajte až projekt privediete k dokonale úspešnému projektu...

Projektový recept

Komunikácia

  • 500 gramov komunikácie

Základ každého projektu. S komunikáciou sú spojené pravidelné porady, mítingy, aby mal vždy celý projektový tím prehľad o zmenách a novinkách.

Pre projekt, ako taký je nesmierne dôležité pravidelne komunikovať. Definujte tímu jasne a zrozumiteľne funkcie a zodpovednosť. Vyhnete sa tak zbytočným otázkam, čo mám robiť?

Na každej porade je veľkým pomocníkom report úloh. Výpis úloh, ktorý prehľadne zobrazuje vykonanú prácu v tíme. V Projektově vždy jasne a zreteľne vidíte, kto má, čo hotovo, kto potrebuje pomoc alebo kto nepracuje.

Určite oceníte aj možnosť komentovania úloh. Najmä, keď sa na úlohe podieľa viac ľudí, máte možnosť sa navzájom informovať.

A pre Vás to znamená dokonalý prehľad.

S tým súvisí motivácia tímu, pravidelne povzbudzujte svoj tím pochvalami za dobre odvedenú prácu.

Cieľ

  • 400 gramov jasných cieľov

Stanovte si jasný cieľ. Vy ako projektový manažér, ste hodnotení na základe dosiahnutých cieľov projektu.

Cieľ projektu je vždy presne definovaný v každej zmluve o projekte. Vo zmluve je určené, čo má byť dodané, v akom čase a za akú finančnú čiastku.

Skúsený poradcovia odporúčajú mať rezervy v projekte. Pri definovaných cieľov myslite na rezervy, nielen finančne, ale aj časové, aby ste dodržali zmluvu.

Pri vytváraní projektu v Projektově môžete využiť funkciu rozpočet projektu. Zapisujte si nie len plánovaný rozpočet, ktorí na projekt máte, ale aj reálne výdaje ako zaplatené faktúry, vyplatené mzdy atď., Aby ste si mohli viesť presnú evidenciu.

Recept na úspěch

Plán

  • 300 gramov plánovania

Hneď, keď máte hotové zadanie projektu, pokračujte prípravou plánu projektu. Pripravte si spolu s tímom prehľadnú mapu úloh v projekte. Začnite vždy hlavnými úlohami, milníkami a tie potom rozdeľujete na menšie a meniše časti až kým nebudete mať konkrétne úlohy.

Potom pridajte k úlohám termíny, začiatky a konce úloh a vytvorte si tak harmonogram projektu. Na plánovanie úloh v čase sa Vám bude hodiť Ganttov diagram.

Na kontrolu naplánovaného projektu môžete použiť SWOT analýzu a detailne tak analyzovať riziká projektu. Na základe výsledku analýzi si môžete pripraviť plán projektu.

Chyby

  • 200 gramov učenia sa z chýb

Pokiaľ dôjde k chybám alebo k problémom, berte to ako súčasť rizík. Problémy vždy detailne analyzujte a poučte sa z nich.

Vieme, že sa to ľahko hovorí a o to horšie praktizuje. Zvlášť, keď chyby majú negatívny vplyv na motiváciu. Nemusíte sa, ale báť upraviť svoj prístup na základe skúseností z chýb.

Projektové koření

Zainteresované strany

  • 100 gramov zainteresovaných strán v projekte

V zadaní projektu sú vždy jasne definované strany, ktoré sa zúčastňujú projektu. Informujte všetkych pravidelne o novinkách a priebehu projektu. Získavajte ich spätnú väzbu k priebehu projektu.

Pokiaľ má dôjsť k zásadnej zmene v projekte, konzultujte ju so zainteresovanými stranami a nechajte si ju schváliť investorom. Vy, ako manažér projektu, máte svoj pracovný priestor vymedzený míľnikami projektu. Každé posunutie míľnika je nutné nechať si posvätiť.

Len vďaka informáciám môžete udržať kvalitu projektov v jasnej

Pamätajte si, že každý projekt je jedinečný. Dôležité je byť flexibilný k zmenám a k projektu ako takému, pretože projekt je ako živý organizmus.
Môže rásť, keď nastanú nečakané udalosti, alebo naopak zmenšovať sa keď všetko harmonicky funguje.

Projektové koření

Riadiť projekty ako profesionál? Žiaden problém. Vyskúšajte na 14 dní aplikáciu zdarma...
Idem do toho
Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.