5 tipov, čo robí projektového manažéra úspešným

5 tipov, čo robí projektového manažéra úspešným

V každej organizácii platí určitá hierarchia, ktorá udržuje všetky procesy pokope tak, aby bežali bez problémov. Veľkú zásluhu na hladkom chode organizácie má práve projektový manažér, ktorého práca je pre firmu nenahraditeľná. Dobrý projektový manažér sa vyznačuje komunikatívnosťou, flexibilitou a otvorenosťou k svojmu tímu. Tím potrebuje správne vedenie, a preto by mal manažér preukázať určité schopnosti. Mal by ísť celému tímu príkladom a byť po ruke kedykoľvek, nielen pri riešení krízovej situácie. Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré vám napovedia, ako túto zodpovednú rolu vykonávať s prehľadom a gráciou.

1. Motivujte svojich kolegov

Rešpektujte hodnoty kolegov a povzbudzujte ich, aby k vám boli úprimní. Povzbudzovanie k lepším výkonom sa odrazí v ich úsilí. Ponúkajte im výhody, ktoré určite ocenia. Ak sú vyznávači zdravého životného štýlu, doprajte im čas alebo ešte lepšie benefit, ktorým ich podporíte v ich úsilí. Ak je pre vašich kolegov na prvom mieste rodina, rešpektujte čas, ktorý potrebujú pre správny chod svojej domácnosti. Vyzdvihávanie či sprevádzanie detí do výchovno-vzdelávacích zariadení by malo byť zo strany manažéra taktiež rešpektované. Projektový manažér tak preukáže svoju solidaritu, za čo sa mu kolega odvďačí kvalitnou prácou. Z času na čas je vhodné kolegov pochváliť. Povedzte im konkrétne, čo si na ich práci vážite a ceníte. Priestory kancelárie skúste občas vymeniť za menej formálne miesta. Schôdzka pri šálke dobrej kávy bude pre obe strany určite príjemnejšou.

2. Nastavte ciele

Určovanie vysokých cieľov by sa pre vás malo stať prioritou. Pri plánovaní cieľov však radšej zostaňte pri zemi. Nevytyčujte si nesplniteľné ciele, ktoré by ste časom ani vy, ani váš tím, nezvládali plniť. Menej je niekedy viac. Nové ciele predneste svojim kolegom stručne a jasne. Na záver sa uistite, že každý člen tímu rozumie zadaniu a vie, čo sa od neho očakáva. Konkrétny cieľ udrží celý váš tím v sústredenom úsilí a privedie ho k väčšej výkonnosti.

3. Poskytujte spätnú väzbu

Pozitívna i negatívna spätná väzba je základom pre správne projektové riadenie. Na programe dňa budú neraz taktiež ťažké témy. Neutekajte od nich. Na pozíciu manažéra ste sa postupne vypracovali za svoju dobre odvedenú prácu a túto rolu zastávate oprávnene. Jednou z vašich úloh bude čo najlepšie naučiť ostatných, ako odvádzať skvelú prácu. Vo svojom úsilí využite možnosti ďalšieho vzdelávania a podporu vášho tímu.

Buďte komunikatívni a prípadné komunikačné nezhody riešte okamžite. Dajte svojmu tímu najavo, že v prípade akýchkoľvek nejasností či nezhôd ste vždy pripravení a ochotní počúvať. Buďte dobrým poslucháčom, schopným viesť otvorenú diskusiu. Počas vašej neprítomnosti na pracovisku udržujte otvorené komunikačné kanály (e-mail, telefón) a prípadný problém riešte včas a efektívne. Diskusia je základom pre dobré fungovanie vzťahov na pracovisku. Nebojte sa preto klásť otázky, no zároveň poskytnite všetkým priestor na vyjadrenie. Empatia je dôležitá.

Pre efektívnu komunikáciu môžete použiť jeden z účinných nástrojov. Vďaka aplikácii Projektově.CZ sa cielene zameráte na dané úlohy či projekty a uľahčíte si tak následnú komunikáciu s kolegami.

4. Udržujte dobré vzťahy

So svojimi kolegami nadviažte skutočne dobrý vzťah. Snažte sa o to, aby nebola každa interakcia s nimi len čisto pracovná. Prejavte svoju empatiu, záujem a nezabudnite sa ich občas spýtať, ako sa im darí. V prípade nečakaných životných situácií buďte k svojim kolegom ústretoví a ponúknite im pomocnú ruku. To všetko v rámci dobrých pracovných vzťahov. Stanovte si však pomyselnú hranicu, kedy sa jedná ešte naozaj o pomoc a kedy už o zneužitie vašej ponuky.

5. Používajte dobré nástroje

Každý manažér a jeho tím potrebuje nástroj na sledovanie termínov, projektov a úloh. Každý člen tímu musí mať prehľad o napredovaní celého projektu a jeho aktuálnom stave. Úspešné dokončenie projektu nezabudnite osláviť spoločne s celým tímom, ktorý sa na jeho realizácii podieľal.

Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.