Vlastnosti projektového riadenia

Celý projekt na jednom mieste

Nehľadajte už viac komunikáciu v prijatej pošte a súbory v rôznych zložkách pevného disku. V Projektově je každá komunikácia prepojená s relevantnými úlohami vrátane súborov. Aj po pol roku je tak akákoľvek komunikácia aj s priloženými súbormi dostupná už po pár kliknutiach.

Zadávajte úlohy, nie e-maily

Vytvorením úlohy v Projektově systém automaticky stráži riešiteľa aj jeho termíny a zároveň odosiela riešiteľovi informačný e-mail o novej úlohe.

Získavajte aktuálne informácie aj bez opýtania

Celý systém beží na internetovom serveri v cloude, takže informácie zdieľané medzi členmi projektového tímu sú vždy aktuálne. Navyše je možné nastaviť seba či iných používateľov ako sledujúcich úloh, vďaka čomu budete o celom dianí informovaní aj pasívne.

S archívom projektovej dokumentácie

Súbory pripojené k rôznym úlohám projektu sú dostupné na jednom mieste tak, aby boli kedykoľvek ľahko dohľadateľné.

Celý projekt na jednom mieste

Jasné rozdelenie práce

Jednoznačný riešiteľ úlohy

Ku každej úlohe je priradený jeden riešiteľ a iba ten ju môže po vyriešení vrátiť autorovi. Na jednej úlohe môže samozrejme pracovať aj viac členov tímu. Každý z nich je pritom vďaka sledovaniu úlohy automaticky informovaný o zmenách.

Pevné termíny

Termíny úloh môže meniť len autor úlohy alebo manažér projektu. Pre člena tímu sú termíny záväzné, na ich zmene je nutné dohodnúť sa s autorom úlohy/projektovým manažérom.

História komunikácie

Komunikácia v Projektově prebieha štandardne cez e-mailové správy (bez nutnosti inštalácie, z Outlooku, G-mailu či mobilného telefónu). Správy s odosielateľom „Peter cez Projektově“ sú automaticky pripájané k svojim úlohám. Celá komunikácia je tak kedykoľvek dohľadateľná na jednom mieste a pevne zviazaná s danou úlohou.

Jednoznačný riešiteľ úlohy

Zadajte úlohu a pustite ju z hlavy

O splnení ste upozornení okamžite

Systém sleduje riešiteľa aj termíny. Akonáhle je úloha označená ako splnená, e-mailom vám automaticky príde notifikácia. Úlohu môžete skontrolovať ihneď alebo ju odložiť na neskôr. Na konci týždňa či na nasledujúcej porade potom môžete úlohy prejsť a zatvoriť.

Zoznam nesplnených úloh e-mailom

Pri nesplnení úloh v požadovanom termíne vám Projektově automaticky odošle ich zoznam, a tak máte neustále prehľad o tom, ktoré úlohy vám kolegovia ešte „dlhujú”. Tieto úlohy môžete priamo na mieste preplánovať alebo okomentovať.

Na poradách potom uzatvárajte vyriešené úlohy a rovno pridávajte ďalšie

Prechádzajte vykonanú prácu a k záznamu zo schôdze hneď zadávajte ďalšie úlohy. V Projektově je možné nové úlohy pridať veľmi rýchlo a jasne určiť, kto a kedy má ktorú z nich splniť.

Zadajte úlohu a pustite ju z hlavy
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.