Ganttov diagram, používaný prevažne v projektovom manažmente, je jednou z najobľúbenejších a veľmi užitočných metód znázornenia aktivít (úloh alebo udalostí) zobrazených v čase.

Na ľavej strane diagramu je zoznam aktivít a navrchu je časová mierka. Každá aktivita je zobrazená obdĺžnikom. Pozícia a dĺžka obdĺžnika odráža začiatok, trvanie a koniec danej aktivity.

Zjednodušene povedané, Ganttov diagram vám ukazuje, čo je potrebné urobiť (úlohy) a kedy (plán).

To vám umožňuje pohľad na:

  • rôzne úlohy, ktoré sú v projekte,
  • kedy, ktorá úloha začína a končí,
  • na ako dlho je ktorá úloha naplánovaná,
  • kde a ako sa úlohy navzájom prekrývajú,
  • začiatok a koniec celého projektu.
Ganttov diagram

Henry Gantt neobjavil Ganttov diagram

V roku 1910 Henry Gantt zverejnil diagram, ktorému sa odvtedy hovorí Ganttov. Avšak v skutočnosti Henry Gantt neobjavil Ganttov diagram. Prvý diagram tohto typu použil Karol Adamiecki už v roku 1896.

Prvé diagramy sa maľovali tušom. Pri každej zmene sa museli prepracovať alebo sa vytvorili nové. Pôvodný princíp diagramu prevzala bez veľkých zmien aj moderná spoločnosť. Od 80. rokov ho odborníci spracúvajú na počítači a svoje využitie našla aj ako súčasť programov pre projektové riadenie.

Ganttov diagram

Ganttov diagram v Projektově

Ganttov diagram vám umožní dohliadať na vaše projekty a prispôsobovať ich. Potom je naozaj ľahké rozumieť tomu, čo robíte a ako je všetko spolu prepojené.

Ganttov diagram v Projektově
Plánujte svoje projekty

Plánujte svoje projekty

Náš plánovací software vám dovolí zviditeľniť každý krok v projekte. Môžete tak sledovať úlohy a ich pokrok voči termínom.

Úloha mešká - systém prepočíta nasledujúce začiatky a termíny

Z čoho sú firmy pri práci s Ganttovým diagramom nadšené? Pokiaľ sa niektorá úloha omešká, postačí na ňu nadísť myšou, kliknutím ju uchopiť a posunúť doprava.

S drag and drop funkciou si týmto jednoduchým spôsobom upravíte termín a Projektově automaticky nastaví začiatky a konce nasledujúcich úloh.

Je to veľmi pohodlný spôsob, ako pracovať efektívne a vyhnete sa zdĺhavému preklikávaniu a prepisovaniu jednotlivých úloh.

Úlohy nemusíte presúvať jednotlivo, naraz môžete presunúť aj celú skupinu úloh.

Po ukončení úprav stačí zmeny nad Ganttovým diagramom uložiť.

Kto je ako vyťažený?

Počas priebehu projektu je bežné, že manažéri, alebo členovia tímu pracujú na viacerých projektoch. Stáva sa, že projekty sa navzájom kryjú a pre správne nastavenie vyťaženia tímov je dôležité túto informáciu zistiť.

Kríza kapacít? Ako ošetriť úzke hrdlá?

Keď riadite viacero projektov, je kľúčové nájsť “úzke hrdlo”. Špecialistu, bez ktorého projekt nie je možné posunúť vpred alebo stroj, ktorý je potrebné optimálne využiť.

Tieto kritické miesta je potrebné naplánovať tak, aby medzi projektami na seba plynule nadväzovali. Následne okolo nich naplánovať ostatné projektové činnosti.

V Projektově na to v Ganttovom diagrame môžete použiť “filter na úlohy”.

Čo sa stane, keď sa táto úloha oneskorí?

V Ganttovom diagrame môžete myšou úlohu alebo celý projekt ľahko posunúť bez uloženia. Takto sa vám zobrazia zmeny vo všetkých súvislostiach.

Vytvorili sme pre vás online Ganttov diagram, ktorý vám umožní:

  • rýchlo a jednoducho získať prehľad nad projektom
  • presúvať a prispôsobovať úlohy pomocou drag and drop funkcií
  • sledovať plnenie projektu v čase
  • exportovať graf do PNG alebo PDF formátu

„Dnes má každý jednoduše dostupný přehled, na čem pracuje, všechny projekty máme na jednom místě s přehledně přiřazenými úkoly,”

Kateřina Čermáková, Axa Assistance