Hamronogram projektu jednoducho

Hneď potom, ako ste si napísali všetky činnosti, ktoré majú byt v projekte realizované, nastáva čas na druhý krok a tým je príprava harmonogramu projektu. Ako vypracovať harmonogram projektu? S Ganttovým diagramom to zvládnete hladko.

Čo je to Ganttov diagram a k čomu slúži?

Stoletý vynález, ktorý nám aj dnes uľahčuje plánovanie. O tom, ako vlastne Ganttov diagram neobjavil pán Gantt sa dočítate v článku tu. Ale naspäť k praxi ktorú potrebujeme.

Diagram slúži na naplánoavni úloh v čase. Vďaka nadväznosti úloh nemusíte každú úlohu plánovať zvlášť. Ganttov diagram v aplikácii Projektově je stále aktuálny. Na jednom mieste tak prehľadne uvidíte nielen časový harmonogram, ale aj čo je a čo nie je hotové. To všetko dokonca farebne rozlíšené, aby ste v tom hneď na prvý pohľad mali jasno.

Ukázka Ganttova diagramu

Automatické počítanie termínov

Jenda z výhod Ganttovho diagramu je možnosť vytvoriť si väzby medzi úlohami. Myškou spojíte koniec a začiatok úlohy. Tak vytvoríte postupnosť úloh a diagram automaticky spočíta začiatky a termíny nasledujúcich úloh.

Z čoho sa skladá diagram?

V ľavej časti vidíte tabuľku s úlohami. Každý riadok obsahuje názov, dátum začiatku, dátum termínu a trvanie v dňoch. Priamo v tejto tabuľke, môžete dáta meniť. Napríklad vybraným termínom postupne zadáte ich trvanie.

Ganttův diagram - tabulka s činnostmi a termíny

Pravá časť je časová os. V nej, sú na riadkoch s úlohami šedé obdĺžniky, ktoré vyplňujú priestor medzi začiatkom a termínom úlohy. Myškou môžete vybrané obdĺžniky posúvať na časovej osi. Alebo môžete obdĺžnik pri pravom okraju roztiahnuť a nastaviť na vlastný termín.

Ganttův diagram - zobrazení činností v čase

Termíny si môžete ľubovoľne meniť a to v tabuľke v ľavej časti alebo na grafe v pravej časti. Ganttov diagram vždy zobrazí správny začiatok a čas trvania úlohy.

Přidání vazby mezi úkoly

Ak posuniete myš nad obdĺžnik úlohy v pravej časti, zobrazí sa Vám malé "koliesko". Nad ním stlačte ľavé tlačítko myši a spojte koliesko na konci jednej úlohy s kolieskom na začiatku druhej úlohy. Takto si s myškou môžete svoje úlohy spojiť a vytvoriť tak postupnosť úloh.

Obdĺžnik úlohy môžete myšou uchopiť a posunúť doprava. Takto preplánujete jeho termín a Ganttov diagram dopočíta nové začiatky a termíny nadväzujúcich úloh. Takto jednoducho posuniete celý projekt, keď sa napríklad kvôli dodávateľovi konkrétna úloha oneskorí.

Na čo všetko Vám diagram môže slúžiť?

  • Na prípravu harmonogramu projektu,
  • ku kontrole aktuálneho stavu projektu, jednoduchému preplánovaniu projektu,
  • k sledovaniu vyťaženia kolegov alebo činností.

Celý projekt s Ganttovým diagramom vidíte na jednom mieste vrátane zelene zafarbených hotových úloh a červenej zvislej čiary dnes. Už na prvý pohľad je zrejmé na čom sa má pracovať, aká je postupnosť úloh a aké sú ich termíny.

Ak potrebujete urobiť zmeny, s myšou ich jednoducho preplánujete. Stačí posunúť jeden termín a podľa väzieb sa všetky nasledujúce začiatky a termíny automaticky prepočítajú.

Úkol ve zpoždění - systém přepočítá následující začátky a termíny

Takto jednoducho si pomocou myší posúvaním obláčikov v právo predĺžite alebo skrátite trvanie úloh.

Kolegovia Vám nezmenia termíny

Ganttov diagram si rozumie s rolami užívateľov v projekte. Vy, ako manažér naplánujete hlavné kroky projektu, zadáte termíny.

Projektově úlohy stráži a pripomína. Kolegovia v úlohe Člen tímu Vám termíny nijako neprepíšu.

Máte úlohu Stavebná príprava s termínom 31. 1. 2024. Ten je rozdelený na niekoľko čiastkových úloh. Pokiaľ pod-úlohou zvolíte termíny ako manažér Vy, sú dané a riešitelia termíny nezmenia.

Harmonogram - úkol s pod-úkoly
Kolegovia si hlavnú úlohu môžu sami rozpracovať do čiastkových úloh. Týmto úlohám si potom sami dávajú vlastné termíny, ale musia sa vždy vojsť do termínu hlavnej úlohy. Keď spomínaná Stavebná príprava končí 31. 1. 2024, všetky podúlohy musia byť hotové do tohto termínu.

Vyskúšajte na 14 dní
Vyskúšať zdarma
Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.