Ako Henry Gantt neobjavil Ganttov diagram.

Storočný príbeh vynálezu, bez ktorého si dnes nedokážeme predstaviť projektové riadenie.
Vedeli ste, že jeden z najstarších diagramov nebol vynájdený človekom, po ktorom bol pomenovaný? Objavte tajomstvo Henryho Gantta a jeho metódy. Určite vás prekvapí, pri koľkých významných projektoch našiel za 121 rokov tento slávny diagram svoje uplatnenie.

Ako pán Adamiecki neuspel

V roku 1910 Henry Gantt zverejnil diagram, ktorému sa odvtedy hovorí Ganttov. Avšak v skutočnosti vytvoril prvý diagram tohto typu Poliak Karol Adamiecki už v roku 1896. Ten však svoju prácu publikoval iba v poľštine či ruštine a nevyvíjal snahy o cudzojazyčnú propagáciu. Gantt pravdepodobne poľský vynález nepoznal. Jeho objav však získal celosvetový úspech práve vďaka tomu, že ho propagoval v anglickom jazyku. Navyše sa nikdy nepokúsil dať si ho patentovať alebo požiadať o ochranu autorských práv. Vzory poskytol každému, kto o ne požiadal. Zároveň ich zverejňoval v odborných časopisoch. Ganttov diagram bol v priebehu rokov použitý pri mnohých unikátnych projektoch.

Henry Laurence Gantt

Narodil sa v roku 1861 v Marylande v USA. Pracoval ako učiteľ a strojný inžinier. V roku 1887 bol zamestnaný v Midvaleských a Bethlehemských oceliarňach, kde sa snažil zavádzať nové spôsoby riadenia zamestnancov. Neskôr sa stal konzultantom vedenia podniku. Navrhol výkonovú mzdu a ďalšie metódy merania výkonnosti pracovníkov.

Významné projekty s využitím Ganttovho diagramu

  • riadenie lodnej dopravy počas 1. svetovej vojny v USA
  • stavba Hooverovej priehrady (1931-1936), kde slúžil na rozdeľovanie práce robotníkom a riadenie skladových zásob
  • plánovanie medzištátnej diaľničnej siete naprieč Amerikou (1956)

Bez Ganttovho diagramu ani na krok. Pomohol riešiť aj menovú krízu

Ganttove diagramy sa začali vo veľkom využívať v období okolo 1. svetovej vojny v USA. Aj v ďalších rokoch sa potom uplatnili v mnohých významných projektoch založených na spolupráci ľudí.

Prekvapujúcim spôsobom bol diagram využitý v Poľsku. Poľský minister financií si pozval samotného pána Gantta osobne, aby mu pomohol s posilnením poľskej meny. Aj vďaka Ganttovmu diagramu sa to podarilo.

Dokážete si predstaviť, ako sa taký diagram vytváral bez počítača?

Prvé diagramy sa maľovali tušom. Pri akejkoľvek zmene sa museli prepracovať alebo vytvoriť nanovo. Keďže má Ganttov diagram detailne zaznamenávať každú zmenu, bolo ho potrebné neustále upravovať, čo bolo veľmi prácne.

Pôvodný princíp diagramu prevzala bez veľkých zmien aj moderná spoločnosť. Od 80. rokov ho odborníci spracúvajú na počítači a svoje využitie nájde napríklad aj ako súčasť programov pre projektové riadenie.

Magdaléna Sikorová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.