Grafy a diagramy používame všetci. Niektoré činnosti si bez nich už ani nedokážeme predstaviť. Trebárs koláče televíznej sledovanosti alebo stĺpce volebných výsledkov. Ani projektové riadenie sa bez názorných schém nezaobíde. Graf, diagram či matica dokážu zlúčiť niekoľko javov do názorného obrázku, z ktorého potom ľahko vyvodíme ich súvislosti, vývoj alebo časovú postupnosť.

Sú dokonca ľudia, ktorí grafy milujú natoľko, že sa vyžívajú v ich detailnom spracovaní pre akúkoľvek ľudskú činnosť. Ako by sa asi volal taký milovník grafov? Grafoman určite nie. To je človek trpiaci chorobnou túžbou písať. Žeby grafofil alebo skôr grafomilec?

V jednej epizóde seriálu „Ako som spoznal vašu mamu“ sa takým grafoposadnutým stal Marshall Eriksen. Vytvoril napríklad stĺpcový graf „Moje najobľúbenejšie koláče“ alebo koláčový graf „Moje najobľúbenejšie bary“.

Nič však netreba preháňať, a tak to, ako obvykle, skončilo „intervenciou“ - kamarátskym prehovorením do duše. Marshall musel prestať.

Či už grafy, diagramy a matice milujete, alebo sa im radšej vyhýbate, verte, že môžu byť zaujímavé. V našom novom seriáli článkov vám ich predstavíme z pohľadu, ktorý určite nepoznáte.

Aj grafy majú svoje príbehy.

  • Počuli ste už, že Ganttov diagram nevynašiel Gantt?
  • Viete, že myšlienkovú mapu použili prvýkrát už v treťom storočí nášho letopočtu?
  • Už čoskoro: A čo je vlastne na logickom rámci logické?

  • Komentáre

    Záložky

    Projektově.CZ s.r.o. je ostravská spoločnosť, ktorá dlhodobo spolupracuje s VŠB - Technickou univerzitou v Ostrave. V spolupráci s odborníkmi na projektové riadenie, či už z akademických radov alebo od partnerských firiem, poskytujeme nástroj pre jednoduché riadenie firmy, projektov a úloh.