Myšlienková mapa, dokonalý nástroj tvorivého premýšľania. Pomohla pri obnove Manhattanu, Leonardo da Vinci ju povýšil na umelecké dielo.

Vedeli ste, že myšlienková mapa pomáhala pri obnove Manhattane po 11. septembri? Prvá myšlienková mapa vznikla už v 3. storočí nášho letopočtu a dodnes sa v moderných podobách používa pri plánovaní a riešení rôznych úloh. Myšlienkové mapy využívali najväčšie osobnosti dejín. Pre projektové plánovanie sú myšlienkové mapy jedným z najvšestrannějších nástrojov. Ani aplikácia Projektově sa bez nich nezaobíde.

Myšlienková mapa vrátila elektrickú energiu na Manhattan po 11. septembri.

Jedným z najsmutnejších a zároveň najväčších projektov, kde myšlienkové mapy pomohli vyriešiť zložitú situáciu je obnovenie elektrického prúdu na Manhattane po teroristických útokoch 11. septembra.


Tím, ktorý mal riešenie situácie na starosti, sa rozhodol pracovať s aplikáciami myšlienkových máp. Vytvorili veľkú myšlienkovú mapu na plážovej obrazovke, na ktorej sa dáta stále aktualizovali. Obria mapa mala 8 vetiev, z ktorých odkazy viedli do dokumentov a tabuliek so stovkami ďalších informácií.


Myšlienková mapa pomohla v nastúpenom chaose a strachu, ktorý ochromoval racionálne myslenie, usporiadať si účastníkom myšlienky, objasniť súvislosti a zamerať sa na riešenia. Myšlienková mapa dokázala jasne zachytiť jednotlivé súvislosti situácie, spojiť ich do celku a nájsť riešenie. Tím poverený obnovením elektrickej energie na Manhattane zabránil mentálnemu chaosu použitím myšlienkovej mapy.

Elektrina na Manhattane po 11. septembri

Spolu so zničením Svetového obchodného centra bola zničená aj trafostanica pre niektoré štvrte Manhattanu. Časť mesta sa ocitla prakticky bez prúdu.

Riaditeľ spoločnosti Con Edison, ktorá je hlavným dodávateľom služieb pre New York City a poskytuje plyn, elektrinu a diaľkové vykurovanie pre viac ako 3 milióny zákazníkov, povedal: "Znova to rozsvieťte.".

Dokonalá myseľ potrebuje dokonalé vyjadrenie

Tvorivá myseľ mnohých géniov histórie sa dokázala dokonale vyjadriť najlepšie prostredníctvom myšlienkových máp. Myšlienkové mapy graficky zachytávajú procesy prebiehajúce v mozgu, ako sú pamäť kreativita a učenie. Pri tvorbe myšlienkovej mapy, mozog využije maximum svojich možností.

Za zakladateľa myšlienkových máp je považovaný Leonardo da Vinci. Poznámky si tvoril spojením obrazov, slov, textov a vzorcov do jedného diela, ktoré zachytávali celý jeho pohľad na problém.

V sedemdesiatych rokoch anglický autor a výchovný poradca Tony Buzan preberá myšlienky svojich predchodcov a stanovuje základné pravidlá, ako by sa tieto siete mali tvoriť. A tejto metóde dáva názov Myšlienkové mapy.

Potrebujete naozaj komplexný nástroj pre premýšľanie a plánovanie? Ako čo najlepšie využiť myšlienkovú mapu.

Myšlienkové mapy sa dajú využiť snáď skoro na všetko. Sú považované za najlepšiu pomôcku pre kreatívne premýšľanie či plánovanie.

Myšlienkové mapy sú graficky spracované procesy prebiehajúce v mozgu. Podporujú pamäť, kreativitu, učenie a akékoľvek premýšľanie. V strede je hlavný objekt našej pozornosti, z neho vyrastajú vetvy, čiže väzby na hlavné témy, ktoré s ústredným motívom súvisia. Tie sa štiepia na ďalšie podtémy, ktoré sa môžu opäť ďalej deliť na ďalšie vzdialenejšie súvisiace námety.
Myšlienkové mapy pracujú s asociáciami. Zapájajú pravú aj ľavú hemisféru a umožňujú komplexné využitie schopností mozgu. Dokážu zachytiť celok ako aj podrobnosti celku.

Myšlienková mapa pomôže nájsť riešenie v krízovej situácii, rovnako ako naplánovať bežný projekt.

Myšlienková mapa je neoceniteľným pomocníkom pri plánovaní projektov. Pri projektovom plánovaní dáva do súvislosti všetky detaily projektu. Podporuje vnímanie projektu komplexne, tak aby sa na nič nezabudlo, a zároveň krok za krokom plánuje cestu k cieľu.

Aj v aplikácii Projektově nájdete myšlienkové mapy. Jedným kliknutím tak získate okamžitý prehľad o tom, ktoré kroky a úlohy sú už kompletne hotové, na ktorých sa pracuje, a ktoré ešte ani nezačali.

Čo je na logickom rámci logického? Už čoskoro ďalší článok zo seriálu o grafoch v projektovom riadení.

Fenomén doby Open space. Kde to vlastne začalo a prečo ľudia vo firmách chceli pracovať v jednej kancelárii? Dozviete sa v ďalšom článku na našom Blogu Projektove.sk

Magdaléna Sikorová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.