Naučte sa plánovať harmonogram projektu

 Keď sme boli deti, čas bežal dosť pomaly. Pripadalo nám ako večnosť, kedy už budú opäť Vianoce. Ako dospelí máme naopak pocit, že to bolo včera, čo sme odkladali vianočné ozdoby do pivnice. Vnímanie času je subjektívne. Veľa ľudí preto zle odhaduje čas a je to taktiež jeden z dôvodov, prečo si čas zle plánujú. 

Naučte sa plánovať harmonogram projektu

Naučte sa ovládať čas svojou mysľou

Nedávne výskumy naznačujú, že presne odhadnúť plynutie času dokáže necelých 17 % ľudí. Vnímanie času je totiž ovplyvnené mnohými okolnosťami. Vekom, situáciou, v ktorej sa nachádzame, činnosťou, ktorú robíme alebo našim psychickým rozpoložením. Väčšinou ide o podvedomie, ktoré naše vnímanie času ovplyvní.

Príkladom je takzvaný stav FLOW. Jedná sa o rozpoloženie mysle, kedy je človek tak veľmi sústredený na svoju prácu, že plynutie času takmer nevníma. Akonáhle sa po nejakej dobe takýto človek pozrie na hodiny, zistí, že mu čas utiekol, a ani nevie ako. Subjektívne vnímanie času sa tak v stave FLOW výrazne zrýchľuje.

Na druhej strane niekedy nám pripadá ako by sa čas zastavil. K tomu dochádza hlavne v situáciách, kedy ste vystavení nebezpečiu.

Vnímanie času ovplyvňujú z veľkej časti emócie. V priebehu jedného experimentu predkladali bádatelia jeho účastníkom fotografie rozosmiatych alebo naopak rozhnevaných tvárí. Obrázky vyvolávali u skúmaných osôb citovú odozvu. V ďalšej časovej jednotke im predkladali fotografie tvárí s neutrálnym výrazom. Účastníci neskôr tvrdili, že podľa ich subjektívneho vnímania im tieto citovo expresívne snímky boli predkladané dlhšie než o niečo neskôr snímky citovo neutrálne. V skutočnosti však čas predkladania snímok bol u oboch typov rovnaký.

Vnímanie času však môžeme aj vedome spomaliť.

Spomaľovať a zrýchľovať čas je možné aj vedome. To využívajú napríklad športoví tréneri, ktorí svojich zverencov učia koncentrácii a tým aj schopnosti spomaliť čas. Všimnúť si to môžete napríklad na tvárach tenistov alebo boxerov. Vedomé zrýchlenie času si naopak uvedomíte pri stretnutí s milovanou osobou.

5 tipov, ako naplánovať perfektný harmonogram projektu

Pri príprave projektu je dobrý časový harmonogram jedným z predpokladov jeho úspešnej realizácie. Práve dobrý odhad dĺžky trvania jednotlivých činností a ich vzájomné prepojenie v čase je jeho podmienkou. Tu je 5 tipov, ako naplánovať perfektný časový harmonogram projektu, ktorý bude možné reálne splniť.


  1. Identifikujte všetky činnosti, ktoré sú k realizácii projektu nevyhnutné – tzv. dekompozícia všetkých činností projektu.
  2. Určite, ako dlho budú jednotlivé aktivity trvať - vymedzte časovú dotáciu na jednotlivé činnosti. Pri premýšľaní o tom, ako dlho bude činnosť trvať, berte do úvahy všetky okolnosti. (Napríklad prečítanie zmluvy právnikom potrvá pravdepodobne hodinu, ale právnik nebude mať čas hneď. Táto aktivita bude mať časovú dotáciu trebárs aj niekoľko dní.)
  3. Uvedomte si postupnosť jednotlivých činností, ako spolu súvisia, ktoré na seba nadväzujú, a ktoré môžu prebiehať súčasne.
  4. Stanovte si jednotlivé etapy projektu a pomenujte jeho hlavné míľniky. Vytvorte si termínovník, kedy ktoré činnosti musia začať a kedy musia skončiť. Podľa charakteru projektu plánujte časovú postupnosť vopred - pokiaľ je pevne stanovený začiatok projektu, alebo spätne - pokiaľ je pevne daný koniec projektu.
  5. Pri plánovaní časového harmonogramu môžete využiť metódu kritickej cesty. Jej cieľom je stanovenie doby trvania projektu na základe dĺžky tzv. kritickej cesty, čo predstavuje sled vzájomne závislých činností s najmenšou časovou rezervou. Umožňuje časovú koordináciu čiastkových, vzájomne na seba nadväzujúcich činností v projekte.
Viete odhadnúť kedy je začiatok a kedy koniec?


Kam vedie a s čím súvisí? Využite metódu kritickej cesty.


Projektově vám zostavovanie časového harmonogramu uľahčí. Po vložení všetkých činností projektu a ich časových obmedzení, vám ich aplikácia vizualizuje do prehľadného Ganttovho diagramu. A nielen to, všetky nastavené termíny postráži za vás. Celému tímu dá včas vedieť, kedy má byť úloha dokončená.

Magdaléna Sikorová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.