Školenie projektového riadenia - interné projekty a veľké zákazky

agrosoft

V dnešnej dobe, prebiehajú školenia a konzultácie hlavne cez online schôdzky, v ktorých zdieľame obrazovku a zvuk.O to väčšiu máme radosť, ak môžeme školiť osobne.

V októbri sme mali školenie vo firme Agrosoft Tábor, s.r.o., ktorá vyvíja chytré technológie pre živočíšnu výrobu. Vo firme používajú Projektově na zadávanie bežných jednorazových úloh a na riešenie bežných úloh z jednotlivých oddelení.

Na školení sme si osvojili prácu s úlohami - ich jednoduché zadávanie spolu s doplňováním popisu úloh, pripojenia prílohy, nastavenia riešiteľa a komentovanie úlohy. Komentár k úlohe je doručený riešiteľovi, ktorý nemusí otvárať aplikáciu a všetko vidí priamo vo svojom e-mailu (Outlook, Gmail, iPhone nebo Android) na e-mail odpovie (notifikácia je normálny e-mail), jeho odpoveď bude doručená ostatným sledujúcim do e-mailu a aplikácie, a tak sa môžu zapojiť k úlohe. Tak, aby bolo všetko na jednom mieste.Neskôr, keď otvoríme úlohu, vidíme celú konverzáciu.

Ukázali sme si, ako úlohy označiť za vyriešené a ako na pondelkovej porade manažér postupne prechádza vyriešené úlohy, splnené uzatvára nesplnené aktualizuje. Na konci porady má každý v aplikácii zoznam úloh v rámci termínov a priorít.

Posledným bodom školenia, bolo predstavenie Projektově na riadenie interných firemných projektov. Celá firma najprv začne s klasickým zadáváním úloh. Pri rozšírení naplánuje vedúci spolu s majiteľom veľkú zákazku a niekoľko menších interných projektov. V týchto projektoch, budú zapojené všetky oddelenia v spoločnosti a tiež externí spolupracovníci. Projekty sú rozdelené do etáp, každá etapa má vypísané výstupy a tie sú rozdelené na menšie úlohy a pod úlohy, ktoré sú delegované jednotlivým riešiteľom. Všetko je prehľadne naplánované pomocou myšlienkovej mapy a cez Ganttov diagram vidíme plán projekta v čase.

Myšlienková mapa uloh v projekte na školení

Vďaka tomu, že sme firmu školili osobne, nám bolo dovolené nahliadnuť ako sa hovorí "do vnútra" a sme nadšení, aké inovatívne projekty (hardware, software) sú za pomoci Projektově riadené.

Prajeme Vám veľa úspešných projektov a splnených úloh.

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.