Chcete pracovať menej a napriek tomu mať lepšie výsledky? S princípom 80/20 to ľahko zvládnete.

Poznáte pravidlo 80/20? Možno Paretovo pravidlo poznáte, a pomáha vám v práci i osobnom živote. Možno len tušíte k čomu je dobré. Alebo ste o ňom nikdy nepočuli. A to by bolo škoda. Pretože takzvané "pravidlo nerovnováhy" sa vzťahuje na väčšinu vecí, ktoré robíte. Keď ho začnete používať, pomôže vám to zlepšiť vašu prácu a súkromný život. Rovnako ako veľa chytrých vecí, je to v podstate veľmi jednoduché.

Zamerajte sa na 20 %% toho najdôležitejšieho.

Pravidlo 80/20 hovorí, že v niektorých oblastiach ľudského správania sú niektoré veci dôležitejšie než iné . Alebo, že 80 % následkov pochádza z 20 % príčin. Väčšina z nás má podvedomý pocit, že všetko je rozložené rovnomerne. Potom máme pocit, že všetky veci sú rovnako dôležité. Empirické pozorovania naopak dokazujú, že svet nie je rovnovážny a príčina a následok sú len zriedka spojené rovnako. Toto je takzvané pravidlo nevyváženosti, ktoré platí pre každý systém.

Kto objavil magický vzorec 80/20

Tento princíp objavil v roku 1897 taliansky makroekonóm a sociológ Vilfredo Pareto. Vo svojom výskume zistil, že 80 % krajiny vtedajšieho Talianska má 20 % obyvateľov. Študoval tento model v iných krajinách a iných oblastiach života a uvedomil si, že nerovnováha v pomere 80/20 sa opakuje všade.

Vilfredo Pareto sa narodil v šľachtickej rodine. Vznešený titul, ktorý zdedil od svojich rodičov však nikdy nevyužil. Zmenil svoj životný štýl a vzal si chudobné ruské dievča. Okolo roku 1900 začal meniť svoje politické vnímanie sveta. Svoje pravidlo nerovnováhy previedol na “teóriu elity”. Podľa nej inteligencia alebo schopnosti nie sú rovnomerne rozdelené do spoločnosti a k 20 % najlepších by sa mala sústrediť všetka moc. Táto teória bola veľmi vhodná pre ideológiu moci Benita Mussoliniho. Na konci svojho života dostal Pareto titul od Mussoliniho “senátor kráľovstva”. Zomrel rok po tom, ako sa fašisti dostali k moci a preto nebol schopný zaujať stanovisko k novému režimu.

Objavil pravidlo 80/20. Na svoj názov podľa jeho mena si muselo ešte len počkať. Vilfredo Pareto

Vilfredo Federico Damaso Pareto

  • 1884 Francúzsko - 1923 Švajčiarsko
  • Talianský makroekonóm, sociológ a socioekonóm
  • profesor na Université de Lausanne
  • jeho najvýznamnejšie teórie: Peretovo pravidlo, Teórie elít
  • senátor Mossolinoho režimu na začiatku jeho vlády

Zdroj

Zrodenie Paretovho pravidla

Pravidlo 80/20 pravdepodobne kvôli svojim ideologickým spojeniam zmizlo na nejaký čas do zabudnutia. Už po druhej svetovej vojne bolo oživené rumunským guru kvality, americkým inžinierom, ktorý sa narodil v Rumunsku, Josephom Mosesom Juranom. V roku 1951 napísal knihu o riadení kvality, ktorá veľmi jasne opísala pravidlo 80/20. Juran ho najprv nazval Paretovým pravidlom, a chcel ho použiť na odstránenie nedostatkov v spotrebnom a priemyselnom tovare.

Joseph Moses Juran

  • 1904 Rumunsko - 2008 USA
  • americký inžinier
  • 1950 - 1990 stál pri zrode revolúcie akosti
  • 1951 kniha Quality Control Handbook
  • pomenoval pravidlo 80/20 Paretovým pravidlom

Zdroj

Keď Amerika objavila pravidlo 80/20

V Amerike o jeho teórie záujem nebol. Preto v roku 1953 odišiel do Japonska. Tam spolupracoval s viacerými miestnymi spoločnosťami a pomocou pravidla 80/20 sa im podarilo zlepšiť kvalitu svojich produktov. Až v roku 1970, keď japonské trhy začali ohrozovať americký priemysel, začali ho na Západe rešpektovať. Vrátil sa do Ameriky a pomohol mnohým spoločnostiam zlepšiť kvalitu svojej produkcie. Paretovo pravidlo sa stalo základom tejto globálnej kvalitatívnej revolúcie.

Nielen ľudské správanie, ale aj prevádzka počítačov ovplyvňuje pravidlo nerovnováhy.

Prvou americkou spoločnosťou, ktorá úspešne uplatnila pravidlo 80/20 bola spoločnosť IBM. Zistili, že 80 % počítačového času je vynaložených na približne 20 % operačného kódu. Podľa tohto zistenia potom prepísali operačný softvér tak, aby tých 20 % bolo lepšie prístupných, a jeho užívanie pre zákazníkov jednoduchšie. V tom čase sa počítače IBM stali efektívnejšími a rýchlejšími ako konkurenčné počítače.

Od luskov po manželstvo a ďalšie príklady pravidiel 80/20

Pre ďalšie príklady nemusíme ísť ďaleko. Paretovo pravidlo pracuje vo všetkých oblastiach ľudského života. Ako v biznise, tak v spoločnosti, aj v súkromnom živote. Pareto sám potvrdil svoj objav, keď zistil, že 80 % hrachu zo svojej záhrady pochádza z 20 % všetkých strukov.

Zistite, či je to naozaj tak:

20 % produktov je zdrojom 80 % zisku.

80 % šrotu sa vygeneruje na základe 20 % výrobných operácií.

20 % zločincov je zodpovedných za 80 % zločinov.

20 % vodičov spôsobuje 80 % dopravných nehôd.

20 % tých, ktorí uzavrú manželstvo je 80 % v rozvodovej štatistike (opakovane uzatvárajú manželstvo a opakovane sa rozvádzajú).

20% relaxačných aktivít prinesie 80% odpočinok.

20 % podlahových krytín bude znášať 80% celkovej záťaže.

Ako uvažovať podľa pravidla 80/20

Skúste implementovať pravidlo 80/20 do svojho života. Naučí vás, čo je dôležité vo vašom živote a s čím by ste mali stráviť čo najviac času.

Tu je niekoľko základných tipov pre jeho použitie:

Zamerajte sa na to, čo vám prináša výnimočnú produktivitu, nezvyšujte priemernú námahu.

Nepoužívajte celú cestu, hľadajte skratku.

Nepokúšajte sa všetko zvládnuť, vyberte si.

Pokúste sa dosiahnuť dokonalosť len v niekoľkých veciach, aby ste neboli priemerní vo všetkom.

Delegujte čo najviac činností, použite odborníkov.

Robte to v, čom ste najlepší.

Zdroj

Pri príprave projektu nezabudnite, že 80 % cieľov projektu dosiahne 20 % kľúčových aktivít.

Nemôžete byť všade. Pokiaľ ale budete strážiť 20 % najdôležitejších aktivít, budete mať pod kontrolou 80 % projektu.

Ak chcete spravovať svoje projekty, použite aplikáciu Projektově.CZ. Budete ich mať prehľadne na jednom mieste.

Magdaléna Sikorová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.