Zúčastnili sme sa súťaže inovačná firma Moravskosliezskeho kraja 2015

Certifikát za účasť v súťaži inovačné firma Moravskosliezskeho kraja 2015

S myšlienkovými mapami pre riadenie projektov sme boli tento rok v skupine firiem súťažiacich o titul inovačná firma Moravskosliezskeho kraja 2015. Neustále získavame spätnú väzbu od súčasných klientov, ktorú v podobe menších či väčších úprav zapracovávame do programu.

Ako pracujeme?

Poskytovanie softvéru ako služby na internete znamená ocitnúť sa v priamej konkurencii s programami z celého sveta. Aby sme nezostali pozadu, zaviedli sme proces neustáleho zapracovávania spätnej väzby priamo do produktu. Tento proces sa skladá z dvoch úrovní:

  1. Podnet, ktorý získame cez „live-chat“, zákaznícku podporu či štandardnú e-mailovú podporu, okamžite zaraďujeme do fronty požiadaviek. V nej požiadavku hodnotíme podľa viacerých kritérií, aby sme určili jej prioritu. Ak je možné zapracovať požiadavku do služby hneď, nechávame ju vo fronte a podľa priority na nej pracujeme.
  2. Ak sa jedná o komplexnú úpravu, zaraďujeme ju do plánu vývoja. Požiadavka tak získava orientačný termín, kedy sa táto nová funkcia v Projektově.CZ objaví.

Posledné príklady

V rámci komplexných úprav sme dodali modul rozpočtu k projektu, v ktorom je možné postaviť plánované príjmy a náklady voči skutočným príjmom a nákladom (fixným aj variabilným, počítaným cez hodinové sadzby z časov strávených na úlohe). Ďalším komplexným riešením bolo zavedenie novej roly – externistu. Vďaka nej je v Projektově.CZ možné nazdielať kolegovi len jednu úlohu z celého projektu. Naopak menšou úpravou bolo napríklad povolenie editácie vlastných komentárov u úloh, prepracovanie e-mailu, v ktorom sú noví používatelia pozývaní k spolupráci na úlohách online, dodanie rýchleho prepínania v prípade využívania viacerých inštalácií Projektově.CZ, či vylepšenie aplikácie pre smartfóny.

Ktorá inovácia nás najviac baví?

Máme radi myšlienkové mapy. Veríme v ich potenciál pre prehľadné plánovanie aj riadenie projektu. V Projektově.CZ je možné vytvoriť myšlienkovú mapu úloh projektu. Jednotlivé obláčiky mapy sú úlohy, ku ktorým je možné pridať popis, súbor, termín či riešiteľa. Tieto úlohy sa potom zobrazia v zozname úloh projektu alebo člena tímu. Jednotlivé úlohy sa dajú zároveň prepojiť väzbami, vďaka čomu je možné vidieť, ktorá úloha predchádza inej a prehľadne ich zobraziť na časovej osi v postupnosti za sebou vo forme Ganttovho diagramu. Hoci sa ich vizuálna podoba mení, stále sa jedná o rovnaké úlohy. Akonáhle sú splnené, zafarbia sa v myšlienkovej mape úloh nazeleno.

Získaný certifikát nás teší a sme si istí, že v inováciách budeme pokračovať aj naďalej.

Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.