Aplikácia Projektově môže prepájať firmy navzájom

Aplikácia Projektově môže prepájať firmy medzi sebou

Spoločnosť HSF, s. r. o. je súčasťou najväčšieho výrobcu okien v Európe. Na trhu je už dlhšie ako 20 rokov. Zakladá si na najvyššej kvalite a bezpečnosti svojich výrobkov. A rovnaké hodnoty hľadali aj v systéme na riadenie projektov. Ako zavádzali v HSF systém Projektově, nám podrobne popísal Ing. Alexander Farkaš, IT manažér spoločnosti.


Rozhodla zrozumiteľnosť, rýchlosť a nemčina

Vo firme ako je HSF, s. r. o., je dobré systémové riadenie nutnosťou. Prebieha tam súčasne niekoľko projektov a nie je jednoduché ich riadiť. Na ich koordináciu používali systém excelovských tabuliek. Ten ale postupom času začal zlyhávať. Nakoniec sa do projektov nikto nepozeral, nezapisoval plnenie úloh, ani nezadával ďalšie. Chýbalo rozdelenie prác dennej rutiny a činnosti súvisiacej s rozvojom systému výroby, softwaru a organizácie práce.

Excelovské tabuľky začali postupne zlyhávať

Postupom času sa ukázalo, že bude nutné zaviesť prehľadný systém na sledovanie a reportovanie priebehu projektov. Potrebovali všetky procesy zrýchliť, zlepšiť organizáciu práce a riadenie projektov. Bolo tiež potrebné jednoznačnejšie určovať zodpovedné osoby a termíny jednotlivých úloh.

Rozhodujúca pri výbere softwaru na riadenie projektov bola dostupná cena, rýchla podpora a okamžité nasadenie do praxe. Mali tiež špecifickú požiadavku. Možnosť mutácie do nemeckého jazyka. Nemčina je totiž v HFS hlavný dorozumievací jazyk.

Z ponúkaných možností sa nakoniec rozhodli pre Projektově. „Oslovila nás zrozumiteľnosť systému, rýchla implementácia a možnosť jazykovej mutácie do nemčiny. Rozhodlo testovanie priamo v dennej praxi,”  vysvetľuje Farkaš.


Zapracovanie trvalo iba tri dni

„Systém postupne zavádzame a zapájame ďalších kolegov do projektov. Je to ako vždy s presadzovaním nových postupov, niektorí zamestnanci nie sú nadšení. Ale pretože je používanie veľmi jednoduché, a niektorých užívateľov sa týka iba zasielanie e-mailov, hodnotím implementáciu pozitívne,” popisuje Farkaš.

Zapracovanie hlavných 6 používateľov trvalo iba tri dni. Najdlhšie im trvalo zvyknúť si na nové rutiny, ktoré sú k práci s Projektově nutné. Po mesiaci fungoval základný tím bez problémov.

A čo zamestnancov firmy HSF najviac prekvapilo?


Máme viac času a lepšie informačné toky

Po zavedení Projektově sa predovšetkým zlepšila výmena informácií o stave úloh a ich včasnom plnení alebo zdržaní. Tiež sa zlepšil informačný tok smerom k dodávateľom, ktorí sú tiež súčasťou projektov. Viac práce pri zadávaní projektov a rozdeľovaní úloh sa im, ako sami hovoria, vracia v informáciách o stave projektu. To opäť uľahčuje ďalšie rozhodovanie.


Systém Projektově očakávania zamestnancov firmy HSF splnil predovšetkým v oblasti správy úloh. Výsledkom sú správne definované a oddelené denné a rutinné činnosti od tých projektových.

Za podstatný bonus v HSF tiež považujú, že nemusia usporadúvať toľko porád, čím ušetria veľa času na iné činnosti.Čo chýbalo
  1. Zoznam projektov, stav ich plnenia, plán činností.
  2. Zadávanie úloh a ich plnenia - odovzdanie informácií na relevantné osoby.
  3. Vyhodnotenie plnenia úloh a stavu projektov.
Aký je stav dnes
  1. Plánovanie projektov a úloh so zapojením celého projektového tímu.
  2. Každý vie, akú má úlohu. Možnosť okamžitej kontroly stavu ch plnenia.
  3. Vďaka prehľadu o všetkých činnostiach projektov je možné vyhodnotiť celkový stav projektov kedykoľvek.

Chceme hlavne vedieť systém dobre používať

„Naše plány do budúcnosti sú hlavne naučiť sa systém dobre používať. Máme aj nejaké nápady na inovácie. Napríklad by sme privítali k úlohe alebo projektu funkciu plánu a zápisov z porád,”

taká je, podľa pána Farkaša, vízia budúcnosti ich spolupráce s Projektově.
Viac plánovania a menej porád, to je Projektově.Vzhľadom k tomu, že spoločnosť HSF zapája do projektov aj svojich dodávateľov, boli by radi, keby existovalo nejaké prepojenie medzi dvoma spoločnosťami, ktoré používajú Projektově. Podľa nich je tu priestor k “zasieťovaniu” firiem a ďaleko efektivnejšej spolupráci na spoločných projektoch.

„Vyskúšajte a zvážte benefity, stojí to iba pár hodín času,” odkazuje Farkaš tým, ktorí sú v rovnakej situácii, ako boli pred časom vo firme HSF.

Magdaléna Sikorová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.