Ako plánovať projekty logicky a nestratiť sa v ríši divov

Ako sa nestratiť v ríši divov a plánovať projekty logicky

Mohla Alenka nájsť cestu domov z ríše za zrkadlom, keby premýšľala viac logicky? Bola by Expedícia Adam 84 úspešnejšia ak by návštevníci poznali metódy projektového riadenia? Logika je základ projektového plánovania. Kúzlo úspešného projektu spočíva v kvalitnom pláne a dobrom premýšľaní. Jednou z metód, ktorá vám k niečomu môže pomôcť je Logický rámec.


Alenka v ríši logického rámca

Úspešný projekt je v prvom rade dobre naplánovaný. Jeho jednotlivé aktivity na seba nadväzujú, majú vzájomnú logickú súvislosť a vedú k splneniu určitého zámeru.

Cesta a cieľ

Mohli by ste mi prosím povedať kadiaľ mám odtiaľto ísť?

"To závisí hlavne na tom, kam sa chcete dostať,” povedala Mačka.

 "To je mi skoro jedno kam - - " povedala Alenka. 

“Potom je teda úplne jedno kadiaľ pôjdete," povedala Mačka.

"... len keď sa niekam dostanem," dodala Alenka na vysvetlenie.

"Ó, niekam sa dostanete celkom iste," povedala Mačka, "ak pôjdete dosť dlho."

Alenka cítila, že tomu nemôže odporovať.

Ukážka z knihy Alenka v ríši divov, Lewis Carroll, kapitola 6

Ak nemáte naplánovaný cieľ, rovnako ako Alenka v ukážke, neviete kadiaľ a ani kam sa nakoniec dostanete. Okrem jasne určených aktivít by každý projekt mal mať jasný cieľ.

Lewis Carroll 1832–1898


 • rodné meno: Charles Lutwidge Dodgson - pseudonym je prekladom jeho dvoch krstných mien z latinčiny späť do angličtiny a zámenou ich poradia - logická prešmyčka
 • anglický spisovateľ, matematik, logik, učenec a fotograf
 • autor Alenky v ríši divov
 • napísal tiež knihu Logika hrou - základné princípy logiky hravou formou


Zdroj

Chcete projekt s merateľnými výsledkami a jasným cieľom? Zapíšte ho do matice Logického rámca

V 70. rokoch 20. storočia prišiel Leon J. Rosenberg s nástrojom projektového riadenia, ktorý proces tvorby logického plánovania projektu uľahčuje. Celú štruktúru projektu usporiadal do jednej tabuľky a nazval ho Logickým rámcom.

Logický rámec


 • metóda, ktorá za použitia pevne daných pravidiel prevádza projektový zámer do podoby formulára – matica logického rámca (tabuľka s 15 až 17 poliami)
 • vznik v roku 1970 vo firme Fry Consultants
 • vypracovaný Leonom J. Rosenbergom v spolupráci s United States Agency for International development
 • spoločnosť Practical Concepts Incorporated (PCI) sa zaoberá rozvojom LFA a rozšírila jeho používanie do 35 krajín


Zdroj

Spracovanie projektu do logického rámca je jednoduché a jednoznačné. Celý projekt je zaznamenaný do jednej tabuľky (rámca) vo všetkých vzájomných logických súvislostiach.

Zapísaním projektu do matice logického rámca na nič nezabudnete. Máte jasne určený cieľ projektu a jeho hlavný účel. Dopredu si jasne stanovíte aktivity, ktorými chcete ciele dosiahnuť. Pomenujete si výstupy a hneď na začiatku si poviete, ako zmeriate výsledky projektu. Hlavnou výhodou tejto metódy je, že ciele, ktoré ste si naplánovali, budú jasne vymedzené, merateľné a termínované.


Expedícia Adam 84, Logický rámec z budúcnosti

Všetci určite poznáte seriál Návštevníci. Expedícia Adam 84 bola ukážkovým projektom s jasným cieľom. Zachrániť planétu pred zrážkou s kométou. V seriáli nakoniec všetko dobre dopadlo a tím z budúcnosti katastrofe zabránil, ale možno sa mohli vyvarovať chýb, ktoré počas expedície urobili, keby lepšie plánovali. Ako by asi dopadla Expedícia Adam 84, keby návštevníci z budúcnosti použili pri ich plánovaní Logický rámec? Poďme si ukázať ako tento projekt zapísať do logického rámca.

Príklad Logického rámca Expedície Adam 84 v skrátenej verzii

Pri vyplňovaní Logického rámca môžete začať zhora aj zdola. Odpovedáte predovšetkým na otázky: PREČO? ČO? AKO? + KOĽKO.

Expedícia Adam 84 - Logický rámec

Nadriadený projekt: Noemova archa

Deadline dosiahnutia účelu: 7. 11. 2465, 11:30 hod

Expedícia Adam 84 má jasný účel. Zachrániť zem pred zrážkou s kométou. Dôvod, pre ktorý je projekt realizovaný je teda jednoznačne overiteľný. K zrážke nedôjde.

Cieľom expedície je získať Adamov zošit so vzorcom pre výpočet pre presun kontinentov.

  
ÚčelObjektívne overiteľné ukazovateleZdroje na overenie
CieľObjektívne overiteľné ukazovateleZdroje k overeniu
Získať a aplikovať vzorec Adama Bernaua pre presun kontinentov, aby nedošlo k zrážke s kométou XC23.
 • Presunutá planéta Zem alebo kométa XC23 v priestore či čase.
 • Schválenie metódy presunu Svetovou radou obrany.
Zachrániť život na Zemi
 • Po 7. 11. 2465, 11:30 hod. existuje Zem a život na nej.
 • Má kto overiť.

Ciele dosiahnete jednotlivými aktivitami. Tými sú napríklad výber a výcvik vhodných dobrovoľníkov pre expedíciu alebo výroba dopravného prostriedku pre cestovanie do minulosti.

Výstupy pripravených aktivít sú mimo iného napríklad zostavený tím záchranárov alebo dopravný prostriedok, ktorým sa do minulosti nenápadne dostanú.

Ku všetkým výstupom určte aj termín kedy budú hotové.

K cieľom, účelu, výstupom uvádzate merateľné kritériá pre overenie výsledkov. Pre aktivity zase nutné zdroje, materiálne, personálne, či finančné a rámcový harmonogram. Vymedzíte si tiež zásadné predpoklady, za ktorých je vôbec možné projekt realizovať a hlavné riziká.

  
Výstupy projektuObjektívne overiteľné ukazovateleZdroje k overeniuRiziká
 1. Vyškolený a vybavený tím pre cestu v čase do roku 1984 a späť.
 • 20 vybraných vhodných adeptov, 10 vycvičených pozemšťanov pre cestu
 • Vybavený výcvikový dom
 • 1 zošit so vzorcom pre presun kontinentov
Zoznam adeptov. Výcvikové plány. Fyzické aj vedomostné testy. …
 • Nebude možný návrat tímov.
 • Predĺži sa doba nutného pobytu v roku 1984.
  
Aktivity projektuProstriedky/vstupyHarmonogramPredpoklady
 1. Výber adeptov pomocou CML
 2. Stavba výcvikového domu
 3. Príprava na pobyt v roku 1984
 • Dobové reálie z múzea (oblečenie, peniaze, fotografie, filmy)
 1. XX-YY 2463
 2. Presun do minulosti DD-MM-2464
 • Vzorec existuje a je v zošite pod podlahou v izbe A. Bernaua

Matica logického rámca má horizontálnu aj vertikálnu logiku, teda údaje v tabuľke majú logiku ako aj pri čítaní riadkov, tak aj pri čítaní stĺpcov. Logický rámec je možné čítať aj zhora dole, rovnako aj zospodu smerom hore.

Metóda Logického rámca sa natoľko osvedčila, že v súčasnosti je vyžadovaná u všetkých projektov pre Európsku úniu.

 Táto metóda sa dá použiť pri plánovaní akéhokoľvek projektu. Vyskúšajte si ho vo svojom projekte a nezáleží na tom, či pôjde o stavbu domu alebo návrh webu.

5 tipov, ako naplánovať perfektný harmonogram projektu.

Magdaléna Sikorová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.