Realizujete projekty financované z externých zdrojov, ako sú napríklad projekty financované z dotácií alebo verejného rozpočtu? Pri realizácii týchto projektov je dôležité zabezpečiť správne čerpanie a ustrážiť jednotlivé položky stanoveného rozpočtu.

Práve na zabezpečenie správneho financovania projektu v Projektově.CZ slúži modul rozpočtu. Ten je zároveň možné využiť aj na sledovanie financií v bežných projektoch a zákazkách. Viac o nastavení plánovaného zisku v projekte a o variabilných nákladoch sa dočítate v článku: Ako mať ziskové projekty..

Sledovanie investičného rozpočtu projektu

V prvom kroku je potrebné vytvoriť úlohy zvlášť pre všetky položky rozpočtu. Pre každú položku, pri ktorej je nutné sledovať financovanie, zakladáme jednu úlohu.

Rozpočet projektu

Ďalej sa presunieme do rozpočtu projektu. Modul rozpočtu projektu je prístupný iba manažérom projektu. Len oni vidia celkový prehľad financií v projekte.

Plánovaný príjem a náklady

V ľavej časti sa nachádza plán. Do položky plánovaný príjem vyplníte objem peňazí zo zmluvy. Položku plánovaný zisk môžete v prípade projektov financovaných z externých zdrojov preskočiť. Následne podľa zmlúv vyplníte plánované náklady na jednotlivé súčasti projektu. Pravá časť potom slúži na sledovanie financovania projektu. Tu postupne môžete pridávať jednotlivé faktúry od dodávateľa. Rozpočet vám ukáže, koľko prostriedkov ešte zostáva.

Po spustení - reálne príjmy a náklady

Podľa reálneho priebehu projektu následne zadávate jednotlivé príjmy. Pri nich je možné zvoliť dátum a doplniť poznámku, napríklad číslo faktúry. To isté platí pre jednotlivé náklady a faktúry od dodávateľov s dátumom a čiastkou.

Report vám vo výsledku na prvý pohľad ukáže stav financovania projektu. Dozviete sa z neho, koľko prostriedkov ste už prečerpali, koľko vám ešte zostáva. Zároveň vám prezradí náklady na jednotlivé časti projektu.Tip: Vytvorený projekt môžete pre opätovné použitie skopírovať a plán rozpočtu aktualizovať. Vďaka tomu tak nemusíte zadávať všetky údaje znova.

Komentáre

Záložky

Projektově.CZ s.r.o. je ostravská spoločnosť, ktorá dlhodobo spolupracuje s VŠB - Technickou univerzitou v Ostrave. V spolupráci s odborníkmi na projektové riadenie, či už z akademických radov alebo od partnerských firiem, poskytujeme nástroj pre jednoduché riadenie firmy, projektov a úloh.