Nová generácia Ganttovho diagramu

Počas celého roku 2022, sme spolu s vybranými klientmi ladili novú verziu Ganttovho diagramu, ktorá bude dostupná pre každého.

Pred vytvorením harmonogramu projektu, je nevyhnutné, ako prvé zadať úlohy. Štruktúru etáp a čiastkové úlohy v projekte najjednoduchšie naplánujete pomocou myšlienkovej mapy. Každé okienko je samostatná úloha, ku ktorej môžeme doplňovať zadania a vybrať riešiteľa.

Myšlenková mapa úkolů v projektu

V Projektově sú všetky úlohy plnohodnotné. Úlohy môžete ľubovoľne deliť na podúlohy. Potom ku každej úlohe doplníte popis, riešiteľa, termíny a pridáte súbory.

Pre vytvorenie časového harmonogramu je vhodný Ganttov diagram. V ňom jednoducho pomocou myši zadáte termíny a postupnosť úloh. Úlohy môžete posúvať tak, aby na seba naväzovali. Posunutím prvej úlohy, Projektově automaticky spočíta začiatok a termíny úloh ktoré majú na seba naväzovať.

Takto jednoducho a rýchlo si vytvoríte časový harmonogram projektu.

Ganttův diagram

Zlepšenia diagramu

Modul Ganttovho diagramu je teraz úplne nový, pomocou neho si jednoducho zobrazíte náhľad do portfólia projektov.

Souběh portfolia projektů

Zobrazia sa Vám iba projekty a ich hlavné etapy.

Ganttův diagram projektů a jejich etap

Ganttov diagram môže filtrovať úlohy na vami vybraného riešiteľa podľa tipu úloh, alebo zobrazí iba úlohy ktoré momentálne prebiehajú tento mesiac, týždeň.

Alebo môžete celý diagram exportovať do PDF alebo obrázku PNG.

Export Ganttova diagramu

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.