Ako si urobiť poriadok v úlohách?

Dovolenkové obdobie sa pomaly blíži ku koncu. Nastal čas opäť naplno rozbehnúť projekty a zákazky. Pri kontrole svojho e-mailu alebo úloh sa môže neraz stať, že ich pár nájdete v oneskorení. Chcelo by to urobiť čistku. Ako na to?

Krok prvý: Dočasne vypnite odosielanie e-mailových upozornení

Do Projektově.CZ sme počas augusta pridali novú funkciu - pozastavenie zasielania e-mailových notifikácií. Tá sa vám teraz bude určite hodiť. Počas upratovania totiž budete posúvať termíny a uzatvárať úlohy. Neželáte si však svojím upratovaním „spamovať“ e-mailové schránky kolegov.

Pre vypnutie zasielania notifikácií otvorte ľubovoľný projekt a v ňom Ganttov diagram. Následne kliknite na nové tlačidlo „Pozastaviť zasielanie e-mailov“.

Po jeho stlačení sa vám hore zobrazí informačná lišta. Teraz môžete začať s upratovaním bez toho, aby ste e-mailovými notifikáciami obťažovali svojich kolegov.

Tlačidlo „pozastaviť zasielanie e-mailov“ môžete taktiež využiť pri plánovaní projektov. Vytvoríte nový projekt, zastavíte odosielanie, pridáte úlohy, nastavíte termíny, delegujete úlohy a až na záver opäť zapnete zasielanie notifikácií.

Vašich kolegov je potom potrebné upozorniť na nový projekt osobne.

Krok druhý: Upratovanie

Nastal čas skontrolovať svoje projekty. Uzavrieť neaktuálne úlohy, upraviť termíny.

Pre upratanie väčších projektov vám odporúčame prepnúť sa do nového výpisu úloh „BETA“. V ňom môžete úlohu rýchlo otvoriť do plného náhľadu a rovno ju upraviť a okomentovať bez toho, aby ste opustili výpis úloh. Poriadok vo svojich projektoch a úlohách tak urobíte ľahko behom chvíľky.

Krok tretí:  Poriadok

Keď už máte upratané, pokračovanie je jednoduché. Na poradách stačí otvoriť realizovaný projekt, uzavrieť vyriešené úlohy a ostatné úlohy aktualizovať. Na konci porady by mal každý účastník odchádzať s jasnými úlohami, následnými krokmi a prioritami.

PS: Ak ste to nespravili už predtým, nezabudnite hore na stránke opäť aktivovať zasielanie notifikácií.

Komentáre

Záložky

Projektově.CZ s.r.o. je ostravská spoločnosť, ktorá dlhodobo spolupracuje s VŠB - Technickou univerzitou v Ostrave. V spolupráci s odborníkmi na projektové riadenie, či už z akademických radov alebo od partnerských firiem, poskytujeme nástroj pre jednoduché riadenie firmy, projektov a úloh.