Ako mať ziskové projekty?

Ako mať ziskové projekty?

V projektovom riadení je potrebné okrem termínov a kvality práce sledovať taktiež peniaze. V Projektově.CZ na to slúži nástroj vyvinutý presne na tento účel. Pomocou neho si v projekte na jednom mieste zostavíte plán rozpočtu a porovnáte ho s reálnymi príjmami a nákladmi. Kľúčovým prvkom je sledovanie nákladov projektu a automatické včasné upozornenie, akonáhle tieto náklady začnú ukrajovať z plánovaného zisku projektu.

Zadanie rozpočtu projektu

Otvorte projekt a v ľavom menu kliknite na položku „Rozpočet projektu“. Rozpočet projektu je dostupný len manažérom projektu. Členovia tímu môžu pri jednotlivých úlohách zadávať fixné náklady (s termínom a poznámkou) a strávený čas (pre výpočet variabilných nákladov).

Rozpočet ako súčasťou projektu

V ľavej časti následne vyplňte plánovaný rozpočet. Do plánovaného príjmu vložte čiastku, ktorá je napríklad podľa zmluvy dostupná na projekt, alebo čiastku (rozpočet), ktorú môžete rozdeliť do nákladov projektu.

Ďalej uveďte plánovaný zisk a náklady na jednotlivé činnosti projektu. Projektově.CZ vás potom bude varovať skôr, ako projekt skončí v červených číslach. Akonáhle náklady projektu prevýšia plánovaný príjem projektu znížený o plánovaný zisk (teda skôr, než budú vyčerpané všetky zdroje projektu), systém odošle manažérovi varovanie.

Sledovanie zdrojov v projekte

Po spustení projektu využijete viac pravú časť rozpočtu, skutočné náklady a ich porovnanie s plánom. V tabuľke vidíte na jednotlivých riadkoch aktuálne bilancie jednotlivých úloh.
Do projektu je možné postupne evidovať jednotlivé príjmy a výdavky. Variabilné náklady sú automaticky vypočítavané na základe hodinovej sadzby a evidencie času stráveného na úlohách. Fixné náklady je možné pridať spolu s dátumom a poznámkou ručne buď cez rozpočet projektu, alebo priamo na karte konkrétnej úlohy.

Tip: Sledujte prácu na projekte okrem času aj v peniazoch. Členom tímu stačí vyplniť hodinové sadzby len raz. Ich evidovaný čas strávený na úlohách je potom na stránke s rozpočtom projektu prevedený na peniaze (Eur).

Aj keď nemáte na projekt vyložene vymedzený rozpočet, odporúčame vám sledovať prácu na ňom vyjadrenú v peniazoch. Uvidíte tak napríklad alternatívne náklady interného alebo bočného projektu, ktorý realizujete.

Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.