NápovedaÚlohy
Ako uzavrieť úlohu

Ako uzavrieť úlohu

Jak uzavřít úkol

  1. Ako prvé si otvoríte úlohu, aby ste videli jej kartu,
  2. potom v ľavo hore kliknite na zaškrtávacie pole v ľavom hornom rohu karty. Úlohu tak označíte za uzavretú.

Alternatívou je využiť číselných stavov na karte úloh v pravo. Pod "Autorom", "Riešiteľom", "Začiatkom" a "Termínom" je roleta "Stav". V nej vyberiete stav uzavrieť.

Zmeny sú uložené automaticky, nieje potrebné ich potvrdzovať. Pri úspešnom uložení uvidíte pod kartou úlohy v histórii najnovší bod "stav zmenený z Rieši sa na Uzavrené".

Aká logika je za stavom zatvorený?

Ako manažér môžem úlohy jednoducho pridávať a hneď ich odškrtávať, uzatvárať. Vďaka tomu ich zakryjem vo výpise. Ľubovoľne môžem úlohu označiť ako vyriešenú a ponechať ju v projekte.

Pri spolupráci s kolegami je logika následujúca:
  • Pridávam úlohu do projektu - má stav nový,
  • riešiteľ označuje stavom rieši sa alebo stavom (z jeho pohľadu) vyriešené,
  • já ako autor úlohy jej buď vraciam úlohu späť do riešenia, alebo ju uzatváram.
Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.