NápovedaÚlohy
Ako označiť úlohu za vyriešenú?

Ako označiť úlohu za vyriešenú?

Ako označiť úlohu za vyriešenú

  1. Ako prvé si otvoríte úlohu, aby ste videli jej kartu,
  2. potom, vľavo hore kliknite na zaškrtávacie pole v ľavom hornom rohu karty. Úlohu tak označíte ako vyrešenú.

Alternatívou je využitie číselných stavov na karte úlohy v pravo. Pod "Autorom", "Riešiteľom", "Začiatkom" a "Termínom" je roleta "Stav". V nej vyberiete stav vyriešené.

Zmeny sú automaticky uložené, nieje potrebné ich potvrdzovať. Pri úspešnom uložení uvidíte pod kartou úlohy v jeho histórii najnovší bod "stav zmení z Rieši sa na Vyriešené".

Aká je logika za stavom vyriešené?

Projektový manažér deleguje úlohy, ktoré členovia projektu nemôžu nijak posúvať alebo uzatvárať. Úlohy od manažéra označujú za vyriešené, teda zo svojho pohľadu za splnené. Manažér potom tieto úlohy kontroluje a buď ich vracia naspäť k riešeniu alebo ich uzatvára.

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.