NápovedaÚlohy
Karta úloh

Karta úloh

Prvá z dvoch základných zložiek v aplikácii sú úlohy. Či už zadávate úlohy svojím kolegom v oddelení alebo plánujete projekt pomocou zakladania úloh, vždy pracujete s kartou úloh.

Kedykoľvek vidíte v aplikácia názov úlohy, môžete pomocou jedného kliknutia kartu s úlohami, otvoriť a vidieť všetky podrobnosti.

Úpravy na kartě úkolu

Z čoho sa skladá karta úloh

V hornej časti sa nachádza kolónka , pomocou ktorej si môžeme úlohu zaškrtnúť ako vyriešenú.

Kliknutím na názov úlohy ju môžete kedykoľvek upraviť. Pod názvom úlohy je popis úlohy, do ktorého môžete napísať všetky potrebné podrobnosti. Podrobnosti môžete kliknutím zmeniť. Aby bolo zadanie konkrétne, môžete využiť napríklad metódu SMART.

V pravej časti nájdeme tabuľku s podrobnosťami. Všetky podrobnosti môžeme pomocou kliknutia zmeniť. Uvedený je tu autor a riešiteľ úlohy, sledujúci, začiatok a termín úlohy. Tu môžeme nastaviť opakovanie úlohy a pridať pripomenutie.

Kvôli odlišovaniu úloh môžeme v rolete Stav úlohu označiť ako vyriešenú, alebo či sa čaká u nás alebo u dodávateľa. Prípadne môžeme zmeniť prioritu úlohy.

Ak sa vám stane, že je úloha zle zaradená, pomocou rolety Projekt ju môžete presunúť do iného projektu, alebo ju pomocou rolety Nad-úloha zaradiť do vnútra pod inú pod-úlohu.

Nasledujúce parametre pokračujú možnosťami zadať odhadovaný čas, pridať strávený čas, roletu percent, dodanie fixných nákladov k projektu a nastaveniami.Cez nastavenia projektu môžete vymazať úlohy, okopírovať alebo exportovať do PDF.

Sledovaná úloha = e-mailové notifikácia

Každej úlohe môžete zvoliť sledujúceho, ktorý budu dostávať k tejto úlohu e-mailové notifikácie, napr. o zmene termínu, nové komentáre

Přidat sledující

Napríklad: V projekte máte 20 úloh a 5 členov tímu. Ktokoľvek z tímu sa môže prihlásiť a pozrieť sa na aktuálny stav projektu. Ale zároveň mu nechodia žiadne upozornenia. Ak u zvolených úloh pridáte sledujúcich, automaticky im budú posielaní upozornenia. Upozornenia/notifikácia chodia iba z úloh ktoré sleduje.

Riešiteľ projektu je vždy zahrnutý v sledovaniu úlohy. Vždy sa dozviete že Vám bola zadaná nová úloha,a lebo že ste sa stali riešiteľom úlohy. Tiež sa vždy dozviete o vyriešení alebo uzatvorení úlohy.

Notifikácie-upozornenia chodia vždy od Vás k ostatným, alebo od ostatných k Vám.

Přidat komentář

Role a práva

Manažér projektu má vždy neobmedzené práva, zmeny v úlohách môže urobiť kedykoľvek.

Člen tímu a externý člen môžu meniť iba základy z úlohy, teda upravovať úlohy ktoré zadali. Alebo úlohy ktoré zadal manažér ale v rolete Autor vybral člena týmu ako autora. Pre aplikáciu to znamená že autorom je člen tímu. Inak povedané pokiaľ som autorom úlohy môžem si s ňou robiť čo chcem.

Člen tímu a externý člen naopak nemôžu termín zmeniť, vymazať alebo uzavrieť úlohu ktorej je autorom manažér. Môže ho iba označiť ako vyriešený alebo cez komentáre požiadať manažéra o preplánovanie projektu.

Člen tímu a manažér nemôžu presúvať úlohy od manažéra do iných projektov alebo pod iné úlohy. Manažér naplánuje projekt a ostatný z tímu mu ho nemôžu zmeniť. Manažér zadáva hlavné úlohy a termíny, členovia tímu ich môžu rozpracovať do ďalších úloh a pod-úloh. Pokiaľ manažér vybral pre hlavnú úlohu, etapu, termín na konci mesiaca, nemôžem si, ako člen tímu dodať pod-úlohu na ďalší mesiac. Manažér vymedzil úlohu časom, ja, ako člen tímu pridávam pod-úlohy, ktoré musia byt splnené do hlavného termínu úlohy.

Úlohy, funkcie a práva v rámci porovnávacej tabuľky sú napásané tu.

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.