NápovedaÚlohy
Ako zmeniť termín úlohy

Ako zmeniť termín úlohy

Zmeniť termín môžete iba u úloh, ktoré ste sám vytvoril (v rolete Autor ste uvedený vy). Manažér môže zmeniť akýkoľvek termín vo svojom projekte.

Postup zmeny termínu cez kartu úkolu

Zmena termínu cez kartu úloh

  1. Otvorte ľubovoľnú úlohu na jej detail,
  2. v pravej časti pod Autorom a Riešiteľom je vidieť Začiatok a Termín,
  3. po kliknutí na okienko v kalendári vyberte nové dátumy.

Zmeny sú uložené automaticky. Na karte úloh v pravo hore uvidíte text "Ukladám" a potom "Uložené", potom v histórii zmien úloh uvidíte potvrdzujúci "termín nastavený na 28. 2. 2023".

Zmena termínu v zozname úloh

Po otvorení ľubovoľného projektu uvidíte výpis úloh v stĺpci ako v tabuľke. Začiatok a termín môžete zmeniť rovno vo výpis.

Zmena termínu v zozname úloh

Zmena termínov cez Ganttov diagram

Pomocou Ganttovho diagramu, môžete jednoducho vytvoriť časový harmonogram celého projektu. Či už v tabuľke vedľa diagramu, alebo pomocou myší priamo na diagramu nastavíte začiatky, termíny a postupnosť úloh. V diagrame uvidíte projekt ako celok, všetky zmeny sú uložené naraz.

Zmena termínov cez Ganttov diagram

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.