NápovedaÚlohy
Prispôsobenie stránky Môj deň

Prispôsobenie stránky Môj deň

Svoju stránku Môj deň si môžete prispôsobiť. Na stránke Môj deň máme na výber bloky pre lepší prehľad manažérov, ale aj jednotlivcov nad prácou.

Postup ako bloky pridať

Blok si na stránku Môj deň môžete pridať vpravo cez tlačidlo Prispôsobiť túto stránku. V roletke sa Vám zobrazia možnosti blokov. Vyberte si konkrétny blok a kliknutím na tlačidlo pridať blok pridáte na stránku. Kliknutím na tlačidlo Prispôsobiť túto stránku môžete tiež bloky zmeniť, odstrániť alebo pridať iné či zmeniť ich poradie.

Přizpůsobit tuto stránku

Bloky, ktoré si môžete pridať

Po kliknutí na Prispôsobiť túto stránku si v roletke môžete vybrať konkrétny blok, ktorí chcete pridať.

Možnosti panelů

Môj strávený čas

Tento blok Vám zobrazí posledné zapísané strávené časy a ich súčty za jednotlivé dni a za týždeň. Kliknutím na plus v záhlaví bloku si môžete jednoducho čas zapísať. Kliknutím na zapísané hodiny potom upraviť ľubovoľný záznam.

Na karte úloh vpravo dole si môžete zapnúť stopky. Táto funkcia sa hodí napríklad ak sú riešitelia úloh platení hodinovou mzdou. Po stopnutí stopiek potom môžete na stránke Môj deň na hodiny kliknúť a čas zaokrúhliť.

Keď sa potom na ďalší deň k úlohe vrátite, stopky si rovno tu môžete ďalej spustiť.

Můj strávený čas

V prípade ak sa chcete pozrieť na svoje zapísané časy z celého mesiaca, stačí v tomto bloku kliknúť dole na Kompletný výpis. Zobrazí sa Vám celý výpis vrátane súčtu.

Manažér cez kompletný výpis môže reportovať strávený čas celkovo za všetkých užívateľov a robiť súhrnné reporty.

Delegované úlohy

Delegované úlohy sú úlohy, ktorých ste vy autorom, ale riešiteľom je niekto z kolegov. Pripnutím tohto bloku na stránku Môj Deň tak máte vždy po ruke dohľad nad rozdanými úlohami.

Delegované úkoly

Posledná aktivita

S blokom posledná aktivita môžete sledovať všetky zmeny v aplikácii. Filtrovaním v roletke si môžete zobraziť poslednú aktivitu podľa riešiteľa, autora a zmien, ktoré chcete vidieť, ako napríklad zmena stavu úlohy, komentár.

Poslední aktivita

Sledované úlohy

Blok sledovaných úloh ponúka dve varianty sledovania úloh.

  1. Môžete si vyfiltrovaním zobraziť úloh, ktoré sledujete spolu s úlohami, kde ste vy riešiteľom.
  2. Alebo si zobraziť iba úlohy, ktoré sledujete, ale nieste autorom ani riešiteľom.

Sledované úkoly

Na jednom mieste tak máte súhrnný výpis všetkých sledovaných úloh kedykoľvek na dosah ruky.

Obľúbené projekty

Na stránke Projektov si nazačiatku môžete ľubovoľný projekt na jeho riadku na ľavej strane označiť hviezdičkou a pridať ho tak do obľúbených projektov. Blok s obľúbenými projektmi tak môžete mať vždy po ruke na stránke Môj deň.

Oblíbené projekty

Všetky projekty

Výpis všetkých projektov je dostupný ako blok na stránku Môj deň. Blok so zoznamom projektov je zobrazený v pravej časti stránky Môj deň. Vybraný projekt si otvoríte kliknutím na jeho riadok vo výpise projektov.

Všechny projekty

Úlohy, ktoré majú byť v riešení

Projektový manažér často rieši až úlohy ktoré sú po termíne. K riadeniu projektov môžeme pristúpiť aj proaktívne.

Je potrebná dohoda v tíme - akonáhle na úlohe začne riešiteľ pracovať, zmení stav úlohy z Nový na Rieši sa.

Tento blok potom zobrazí manažérovi všetky úlohy, ktoré už majú prebiehať, ale stále sú ešte v stave "Nový".

Napríklad úloha má začiatok predvčerom, termín na konci mesiaca. Kolega na nej už mal začať pracovať, ale ešte nezačal. Úloha má stále stav Nový. Tento report potom úlohu vytiahne do bloku na stránku tak, aby ju projektový manažér mohol skontrolovať či riešiteľ na úlohu náhodou nezabudol.

Úkoly, které mají být v řešení

Riešiteľom - úlohy podľa riešiteľa

Tento blok často využívajú manažéri. Priamo na stránku Môj deň si pripnete výpis úloh od konkrétneho kolegu a vidíte tak jeho priority.

Jedná sa o blok s úlohami, ktoré sú filtrované podľa Vami zvoleného riešiteľa. Môžete si jednoducho pridať blok na stránku Môj deň a sledovať tak úlohy napríklad od nového kolegu.

Řešitelem- úkoly dle řešitele

Hlasovanie

Blok hlasovania Vám na jednom mieste zobrazí hlasovanie z úloh. Pre väčší prehľad si môžete pridať na Moju stránku blok Hlasovania a vidieť tak všetky prebiehajúce ankety na jednom mieste.

Hlasování

Hlasovanie môžete využiť a zapnúť na každej karte úlohy. Na karte úlohy v nastavení s ozubením kolieskom vyberte možnosť pridať hlasovanie. Zobrazí sa Vám okno, do ktorého pridáte otázku, možné odpovede a potvrdíte hlasovanie. Na bloku sa Vám zobrazia odpovede od kolegov v riadku tabuľky.

Hlasování

Tabuľka vytaženia tímu

Ide o pokročilý blok. Dáta zobrazuje z úloh, ktoré majú vyplnený začiatok, termín a odhadovaný čas.

Akonáhle projektově vie aké úlohy majú byť kedy riešené a s akými odhadovanými hodinami, dokáže aplikácia všetko patrične rozpočítať a ukázať v tabuľke po užívateľoch a týždňoch. Prehľadne Vám zobrazí, na koľko je váš tím vyťažený.

Graf vyťaženia tímu

Tento graf nadväzuje na tabuľky vyťaženia tímu. Každému užívateľovi po mesiacoch postupne zapĺňa stĺpec podľa naplánovaných úloh, koľko hodín bolo naodhadovaných a naplánovaných do daného mesiaca.

V správe používateľov môžete kolegom nastaviť menší úväzok, napríklad polovičný alebo, že na projektoch môže pracovať mesačne len 100 hodín. Obdĺžnik pre jednotlivý mesiac potom pre daného užívateľa má zvolenú kapacitu.

V ozubenom koliesku si môžete vybrať z riešiteľov, ktorých údaje sa zobrazia v grafe.

Graf

Graf vyťaženia podľa projektov

Potrebujete mať prehľad o tom na koľko je Vaša firma vyťažená v zákazkách - projektoch? V ozubenom koliesku si môžete vybrať z projektov, ktoré majú byť zobrazené v grafe. Priehľadný graf vám ukáže vyťaženosť vašej firmy a vy tak môžete hneď na prvý pohľad vidieť na koľko je Vaša firma vyťažená.

Všetky grafy sú zobrazené dole pod výpisom úloh, na pravej strane pri grafoch sa nachádza ozubené koliesko, kde si môžete vybrať z riešiteľov a v druhom grafe z projektov, ktoré chcete zobraziť.

Ako pridať blok na Moju stránku?

Na pravej strane aplikácie pod svojim menom nájdete tlačidlo Prispôsobiť túto stránku. Kliknutím sa Vám rozbalí lišta s roletou a možnosťami prispôsobenia stránky. V roletke vyberte blok, ktorí chcete pridať a potvrďte stlačením tlačidla pridať. V prípade, že vyberiete iný blok, než ste pôvodne plánovali svoj výber zrušíte tlačidlom zrušiť.

Možnosti panelů

Ako zrušiť blok na stránke Môj deň?

Podobne ako, keď potrebujete pridať nový blok na stránku Môj deň blok zrušíte. Kliknutím na tlačidlo Prispôsobiť túto stránku sa Vám na konci bloku zobrazí X, kliknutím na X blok odstránite.

Ako presunúť blok na stránke Môj deň?

Postup je podobný, ako keď potrebujete pridať, prípadne zrušiť blok na stránke Môj deň. Kliknutím na tlačidlo Prispôsobiť túto stránku sa výber blokov na stránke zabalí a môžete tak blok pretiahnutim myšou umiestniť na iné miesto, posunúť hore, dole, prípadne prispôsobiť podľa toho, ako chcete, aby boli bloky na stránke umiestnené.

Jak přesunout blok na stránce Můj den

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.