NápovedaÚlohy
Ako presunúť úlohu?

Ako presunúť úlohu?

Zaradili ste svoju úlohu pod iný projekt, ako ste pôvodne plánovali? Úlohu alebo prípadne pod-úlohu môžete, kedykoľvek presunúť na pár kliknutí.

Postup ako úlohu presunúť:

  1. Otvorte si kartu úlohy

  2. Na karte úkolu vpravo kliknite na projekt, vyberte nový projekt, pod ktorý má byť úloha zaradená. Změna zařazení projekt

  3. V prípade, že ste pod-úlohu zaradili pod zlú úlohu, vpravo kliknite na nadúlohu a vyberte novú nad-úlohu, pod ktorú má byt úloha zaradená. Změna zařazení podúkol

Zaradili ste úlohu do zlého projektu? V pravej časti na karte úlohy cez roletku Projekt môžete vybrať ten správny. A následne ešte zaradiť pod konkrétnu úlohu.

Aký rozdiel je medzi úlohou a pod-úlohou?

V Projektově rozlišujeme úlohy a pod-úlohy. Každý projekt sa skladá z niekoľkých hlavných úloh, typicky pomenovaných podľa etáp alebo hlavných fáz projektu. Pod-úlohy využívame pri väčšom množstve úloh v projekte na vetvenie - rozdeľovanie úloh na menšie časti.

Pokiaľ riešite väčší projekt, je dobré si ho rozložiť na menšie časti. Napríklad cez mapu úloh v projekte. Pre každú etapu projektu zakladáte hlavnú úlohu, tú potom delíte na menšie časti, pod-úlohy.

Mapa úkolu

Mapa úloh je vhodná v prvom kroku pri plánovaní nového projektu. S mapou úloh,môžete svoje úlohy jednoducho vetviť a rozdeliť na menšie a menšie pod-úlohy.

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.