NápovedaPoužívatelia
Projektové role používateľov

Projektové role používateľov

V aplikácii Projektově máte zaregistrovaných používateľov. Ako manažér pri zakladaní nového projektu vyberáte projektový tím, ktorý sa bude podieľať na realizácii projektu.

Každý používateľ vidí iba projekty ktorých je členom. Vďaka tomu môžete svoje projekty zdieľať s celou firmou, rôznymi skupinami alebo iba súkromne.

Používateľov do projektov pridáte v týchto funkciách:

Manažer
 • Má v projekte neobmedzenú moc,
 • môže zmeniťprojekt ako taký, pridávať členov tímu, zmeniťúlohy, vidí strávený čas aj rozpočet.
 • V projektu môže bit jeden alebo aj viac manažérov,
 • manažér môže pridávať ďalšie projekty, ale iba ako pod-projekty projektu ktorého je manťér. Napríklad ak ste v základom projekte s názvom "Oddelenie výroby" pridali kolegu vo funkcii Manažéra, pridávať podprojekty môže len v tomto projekte.
Člen týmu
 • Môže vytvárať úlohy sebe ale aj ostatným,
 • v prípade že dostane úlohu od manažéra, túto úlohu nemôže nijak zmeniť, vymazať alebo uzavrieť. Úlohu môže označiť len ako vyriešenú.
 • Vidí všetky úlohy v projekte,
 • môže zapisovať a kontrolovať strávený čas,
 • môže zapisovať fixné náklady k úlohám, ale nevidí sekciu financií.

Najčastejšie stačí ak ako manažéri nastavíte vedúcich pracovníkov a ostatných ako členov tímu. V prípade že niekto má vidieť iba svoje úlohy, pridáte ho do funkcie externista.

Externista
 • Rovnaké ako Člen tímu,
 • člen tímu vidi všetky úlohy v projekte (napr. 20), Externista vidí iba svoje 2 úlohy, ktoré rieši alebo sleduje.
 • Môže zapisovať a kontrolovať zapísaný čas v projekte, ale iba ten, ktorý si sám zapísal.
Zákazník
 • Vidí všetky úlohy v projekte,
 • nevidí financie ani strávený čas, vidí iba "odhadovaný čas",
 • nemôže zenit úlohu, je to funkcia iba pre nadhľad a komentovanie.

Tabuľka práv

Role Môže zakládať, premenovať alebo archivovať projekty Môže vytvárať úlohy Môže vymazať úlohy Vidí všetky úlohy v projekte
Manažer Ano Ano Ano Ano
Člen tímu Nie Ano Iba tie, které vytvoril. Ano
Externista Nie Ano Iba tie, které vytvoril. Nie, vidí iba tie ktoré rieši alebo sleduje.
Zákazník Nie Ano Nie. Ano
Role Označiť ako vyriešený Zmeniť termín Uzavrieť Presunúť pod inú úlohu / projekt
Manažer - svoje úlohy Ano Ano Ano Ano
Manažer - úlohy ostatných Ano Ano Ano Ano
Člen tímu, Externista - svoje úlohy Ano Ano Ano Ano
Člen tímu, Externista - úlohy od manažéra Ano Nie Nie Nie
Člen tímu, Externista - úlohy od ostatných Ano Ne Nie Nie
Zákazník - akúkoľvek úlohu Nie Nie Nie Nie

Nie ste si v roliach istí? Registrujte nového používateľa na svoj súkromný e-mail a vyskúšajte ako projekty a úlohy vidí on.

Rozdiel medzi Členom tímu a Externistom

Člen tímu aj externista majú rovnaké práva - pracujú v aplikácii úplne rovnako. Líšia sa len viditeľnosťou. Člen tímu vidí celý projekt a všetky jeho úlohy (napríklad 20 úloh), Externista vidí len úlohy ktoré rieši alebo sleduje (napríklad 3 úlohy). ​

Člen tímu i externista:
 • môže vytvoriť úlohu sebe aj ostatným
 • môže zmeniť riešiteľa úlohy (ktorý vytvoril aj ktorý dostal)
U úloh, ktoré člen tímu alebo externista vytvorili (sú uvedený ako autor):
 • môže meniť termín
 • môže uzavrieť
 • môže ich zmazať
U úloh, ktoré mu niekto zadal (zadal mu ho manažér alebo iný člen tímu, externista):
 • nemôže meniť termín
 • nemôže uzavrieť
 • nemôže ich zmazať
Príklad:
 • člen tímu dostane úlohu (či už od manažéra alebo iného člena tímu) s termínom do konca mesiaca
 • túto úlohu nemôže zmazať, zmeniť mu termín ani uzavrieť
 • môže si túto úlohu rozdeliť do pod-úloh, tie môže delegovať
 • ale všetky termíny musia byť do konca mesiaca (nemôže si naplánovať čiastkovú úlohu na koniec roka)
 • a túto úlohu môže odškrtnúť - označiť ako vyriešenú
Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.