NápovedaAko začať
Naplánovanie prvého projektu

Naplánovanie prvého projektu

Aby sme si svoj prvý projekt mohli naplánovať, musíme si ho najprv vytvoriť. Najprv kliknite hore na Projekty takto svoj projekt otvoríte.

Môžete začať zadávať jednotlivé úlohy do projektu. Výpis úloh funguje podobne ako Excelová tabuľka. Každý riadok je jedna úloha.

Plánovanie graficky s myšlienkovou mapou úloh

V prípade, že je váš projekt komplikovanejší, môžete ho naplánovať pomocou myšlienkovej mapy úloh. Ako prvé, kliknite hore na hlavné menu Projekty, vyberte konkrétny projekt a kliknete v ľavom menu na ikonu „Myšlienkové mapy“:

Projektové menu - myšlenková mapa úkolů

Potom pomocou tlačítka plus pridávate úlohy.

Úlohy môžete rôzne členiť a deliť, väčšie celky na menšie až na konkrétne členy. Myšlienková mapa je interaktívna, hneď ako je úloha označená ako hotová , úloha sa zmení na zelenú teda vyriešenú. Nadriadenej úlohe sa načíta zelené podfarbenie do doby kompletného vyriešenia pod-úloh.

Myšlenková mapa úkolů v projektu

Každé okienko je jedna plnohodnotná úloha. Môžete ju kedykoľvek rozkliknúť a doplniť podrobnosti, vybrať termín a riešiteľa.

Logika myšlienkovej mapy úloh

Hlavné celky projektov a hlavné etapy pridávame pod seba do prvého stĺpca. Budu zoradené postupne za sebou z hora na dol.Potom tieto jednotlivé veľké celky rozložíme vpravo na menšie časti. Pomocou ikony plus k nim pridávame podúlohy.Druhou možnosťou je otvoriť si hlavnú kartu s úlohami do detailov, a pridávať podúlohy rovno do nej. Tie vidím na karte úloh, alebo v myšlienkovej mape.

Naplánovanie postupného naväzovania v čase

Potom čo mám pomocou myšlienkovejmapy úlohy rozdelené, môžem sa prepnúť do Ganttového diagramu .Ten je zložený z tabuľky úloh v ľavo, a zo znázornenia na časovej osi v pravo. Pomocou myši jednoducho roztiahnem alebo posuniem obdĺžnikové okienka tak, ako majú jednotlivé úlohy naväzovať na projekt v čase. .

Ganttův diagram úkolů v projektu

Nezáleží na tom či som termíny zmenil v tabuľke alebo s myškou v diagramu. Na záver, keď som so svojím plánom spokojný, uložím všetky zmeny stlačením tlačidla uložiť. Viac o Ganttovom diagramu sa dozviete tu.

Video ukážka akp naplánovať projekt?

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.