NápovedaProjekty
Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Ako mať ziskové projekty?

Finančná stránka je nevyhnutným faktorom úspechu projektu. Každý projekt je definovaným projektovým trojuholníkom, ktorý vymedzuje, čo, kedy a za koľko. Za koľko môžeme sledovať cez odhadované a skutočné časy alebo plánované a skutočné príjmy a náklady.

Vďaka rozpočtu projektu môžete sledovať projekt z finančnej stránky. Zadať plánované príjmy a náklady, riadiť projekt cez porovnanie so skutočnými príjmami a nákladmi.

V Projektově je rozpočet súčasťou každého projektu.

Rozpočet sa vytvára automaticky z úloh projektu. Pozor nejedná sa, ale o položkový rozpočet, napríklad materiálu pre stavbu. V rozpočte sledujeme hlavné činnosti v projekte a k nim prideľujeme financie. Rozpočet je priamo viazaný na realizované úlohy v projekte.

Rozpočet vidí len manažér projektu.

Zadanie rozpočtu projektu

Otvorte si projekt a v ľavom menu kliknite na "Rozpočet projektu".

Rozpočet

Rozpočet projektu je vytváryný automatickými činnosťami úloh/projektov. Svoj projekt si naplánujete cez mapu úloh, kde zadáte hlavné kroky úloh. Tie sa Vám následne zobrazia v rozpočte projektu. Ten je tvorený dvoma stĺpcami, v ľavej časti je plán, v pravej časti skutočnosť a jej porovnanie s plánom.

Naplánovaný príjem a náklady

V ľavej časti je plán. Plánovaný príjem je vytvorený peniazmi, ktoré máte k dispozícii na realizáciu projektu. Typicky sa jedná o čiastku uvedenú v zmluve so zákazníkom alebo definovanú investorom.

Potom k jednotlivým položkám doplňte plánované náklady. Pri dopĺňaní nákladov Vám plánovaný rozpočet priebežne ukazuje Vašu bilanciu/rezervu.

Doplnením získate plánovaný rozpočet projektu.

Rozpočet

Pokročilé použitie - 3 tipy

Máme pre Vás 3 tipy, ktoré Vám môžu pomôcť s rozpočtom projektu:

  1. Položky si môžete cez 3 bodkové menu skryť. Pod plánovaným rozpočtom je roletka "pridať položku", cez ktorú si môžete čokoľvek naspäť pridať.

  2. Zadajte k úlohám odhadovaný čas a potom kliknite na 3 bodkové menu - predvyplniť plánované náklady. Aplikácia náklad doplní sumou získanou vynásobením odhadovaného čas úlohy a hodinovej sadzby riešiteľa.

  3. Zadajte plánovaný zisk. Jedná sa o nákladovú položku. Aplikácia Vás týmto upozorní skôr, ako sa začne ukrajovať z plánovaného zisku. Tak, aby projekt najhoršie skončil s menším ziskom, ale nie v červených číslach.

Odporúčame do plánovaného rozpočtu pridať aj zisk. Predstavte si plán rozpočtu ako kus koláča, z ktorého ukrajujete kúsky. Každý kus koláča, ktorí odoberiete, sú náklady na projekt. Jeden z kúskov musí byť vytvorený plánovaným ziskom. Keď Vám nezostane už ani jeden kúsok a stane sa, že by ste potrebovali ešte o jeden viac, vďaka zisku máte rezervu. Z tejto rezervy budete síce nútený kus odobrať, ale vďaka nej Vám v projekte nevznikne mínus.

Skutočné príjmy a náklady- po začatí projektu

Potom podľa reálneho priebehu projektu zadávate jednotlivé príjmy. Pri vkladaní zadávate dátum, môžete doplniť poznámku, napríklad číslo faktúry a čiastku. Rovnako tak môžete zadať jednotlivé náklady, faktúry od dodávateľov s dátumom a čiastkou.

Skutočné náklady máme v projekte dvojakého typu: a) Variabilné - tie sú vytvorené zapísanými strávenými časmi a vynásobené hodinovými sadzbami riešiteľa úlohy b) Fixné - jednotlivo zadané náklady, presné čiastky

Plán je vytvorený s jednou čiastkou, napríklad "príprava migrácie" s plánovanou cenou 200 000 €. Do skutočnosti postupne zapisujeme náklady. Napríklad 1. 10. faktúru v hodnote 50 000 €, potom o mesiac neskôr druhú faktúru v hodnote 100 000 €. Plán je 200 000 €, ale v skutočnosti je utratených iba 50 000 €.

Výpis jednoho řádku

Report vám na prvý pohľad ukáže finančnú stránku projektu. Koľko prostriedkov ste už vyčerpali, koľko zostáva na vyčerpanie a taktiež stráži náklady na čiastkové časti projektu.

Napríklad to môžeme ukázať na príklade u dodávateľov. S dodávateľom máme dohodnutú čiastku napríklad za materiál, ktorý dodáva v plánoch, ale následne v skutočných výdavkoch napíšeme reálnu faktúru, ktorú nám vystavil. Reálna faktúra je väčšia, pretože sme použili viac materiálu od dodávateľa. Alebo môžete evidovať zálohu pre dodávateľov a skutočné výdavky podložiť reálnou faktúrou.realita/skutečné fakturace

Náklady na karte úloh

Na každej karte úlohy sú vpravo dole Náklady. Kliknutím na tlačítko pridať sa Vám zobrazí Pridať náklad, kde môžete vyplniť náklady na úlohu, datum a pridať poznámku.

Náklady Vždy v praxi máme plán nákladov, no niekdy je realita/skutočnosť iná. Reálne náklady pridávame postupne, a tak nám vznikne skutočný rozpočet u projektu.

Rozpočet projektu je dostupný iba manažérom projektu. Členovia tímu môžu na vybraných úlohách zadávať fixné náklady (s termínom a poznámkou) a strávený čas (kvôli vypočítaniu variabilných nákladov).

Možnosti zadávania skutočných nákladov projektu:
rozpočet projektu
  • je dostupný len pre manažérov
  • manažér projektu priamo v ňom eviduje skutočné náklady
karta úlohy
  • manažér, externista alebo člen tímu priamo na karte úlohy zadávajú náklady, prípadne evidujú strávený čas
  • zákazník náklady ani strávený čas nevidí
  • člen tímu, externista nevidia hodinové sadzby kolegov, ak je pri úlohe náklad - vidia iba celkový súčet skutočných nákladov danej úlohy. Prehľad, rozpočet projektu vidí len manažér.

Notifkácie rozpočtu

Aplikácia odosiela e-mailovú notifikáciu pri naplnení plánovaného rozpočtu nákladu.

Aplikácia Projektově stráži Váš rozpočet. Upozornenie pošle v prípade, keď ste už minuli plánovaný rozpočet, ale do plánovaného rozpočtu sa počíta aj zisk. Preto, keď v rozpočte vyplníte zisk, máte rezervu v projekte. Keď, teda aplikácia odošle notifikáciu na Váš email a upozorní vás na presah limitu, vy máte svoju rezervu-zisk.

Jednoduchý video návod na rozpočet projektu

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.