NápovedaProjekty
Ako pridať používateľa do projektu?

Ako pridať používateľa do projektu?

Úlohy v projekte môžme zadávať iba členom tímu. Pokiaľ kolegu nemáme v projektovom tíme, tak projekt nevidí, nevie že existuje, a nemôžeme mu zadať žiadnu úlohu.

Kto vidí ktorý projekt?

Priamo vo výpise projektov sú viditeľné avatary používateľov. Každý projekt je zdieľaný zvlášť. Môžeme mať napríklad 2 tímy, ktoré pracujú na svojich zákazkách a každý z nich vidí iba svoje zákazky. Tiež ale môžeme mať projekt pod názvom "Porady vedenia", ktorý je dostupný len pre vedenie.

Vo výpise projektov je v stĺpci Členovia viditeľné kto je súčasťou projektu, teda kto ho vidí.

Přehled projektů a jejich členů

Postup pridania používateľa do projektu

  1. V hornom menu kliknite na Projekty,
  2. otvorte konkrétny projekt,
  3. v ľavom projektovom menu kliknite na predposlednú kolónku Členovia tímu
  4. a zobrazí sa Vám aktuálny zoznam členov projektového tímu.
  5. Tu môžete pomocou tlačidla nad výpisom členov pridať člena alebo registrovať nového používateľa a pridať ho do projektu.

Registrovat nového uživatele

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.