NápovedaProjekty
Zmeny priamo vo výpise projektov

Zmeny priamo vo výpise projektov

Zmeny v projektoch môžete urobiť priamo vo výpise projektov. Nemusíte projekt otvárať do detailov a zmeny vidíte hneď.

Na riadku s projektom je úplne v pravo 3 bodové menu, po kliknutí na neho môžete:

Zdielať projekt

 1. Pridať nový podprojekt
 2. Premenovať projekt
 3. Presunúť projekt
 4. Kopírovať projekt
 5. Vymazať projekt
 6. Archivovať projekt
 7. Zdielať projekt
 8. Otvoriť nastavenia projektu

Najčastejšia kombinácia - skopírovať, premenovať, presunúť

V prípade, že si z existujúceho projektu chcete vyrobiť šablónu projektu, postupujte následovne:

Ako prvé si otvorte vybraný projekt a pozastavte odosielanie notifikácii aby ste pri kopírovaní projektu nespamovali kolegov.

 1. Kliknutím v hornom menu na Projekty otvorte výpis projektov
 2. Na riadku s vybraným projektom kliknite úplne v pravo na 3 bodové menu, vyberte Kopírovať projekt.
 3. Kopírovaný projekt sa zobrazí vo výpise projektov s doplnením v názvu " - kópia".
 4. Teraz v tomto menu zvoľte Premenovať projekt
 5. A nakoniec vyberte Presunúť projekt a vyberte nový nadriadený projekt.

Hotovo. Cez pár kliknutí ste vytvorili, kopírovali, premenovali a správne zaradili nový projekt. Ďalším krokom je otvoriť a aktualizovať, prípadne úlohy vymazať alebo vytvoriť.

Archivácia projektu

Po dokončení projektu je nečastejším krokom jeho archivácia. Archivované projekty niesu zobrazené v hlavnom menu medzi hlavnými projektami. Dostupné sú cez tlačítko Archív nad výpisom projektov v pravo hore.

Po otvorení archívu môžete ľubovoľný projekt opäť obnoviť.

Vymazanie projektu

Testovací alebo kopírovaný projekt môžete cez 3 bodové menu na riadku projektu tiež vymazať. Vymazanie projektu je nenávratné, vymazaním je projekt odstránený spolu s jeho úlohami, súbormi, rozpočtami a zapísanými stráveným časom.

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.