NápovedaPoužívatelia
Ako pridať používateľa do projektu

Ako pridať používateľa do projektu

Do aplikácie je potrebné kolegov najprv zaregistrovať.Každý má svoj vlastný prístup, svoje prihlasovacie meno a heslo. Po založení projektu si z kolegov vyberáte svoj vlastný projektový tím. Viditeľné sú iba projekty, ktorých ste členom.

V aplikácie môžete mať projekty, ktoré vidí celá firma, ale tiež môžete vytvoriť projekty, do ktorých vidí iba sprístupnené oddelenie. Alebo mať projekty súkromné, ktoré sú v príprave.

Hneď, ako je kolega zaregistrovaný môžete ho pridať do projektu.

Postup

Přidání uživatele do projektu

  1. Otvorte vami zvolený projekt
  2. v levom menu kliknite na predposlednú kolónku- členovia tímu,
  3. potom v ďalšom okienku na tlačidlo pridať člena.
  4. Vyberte kolegov, zvoľte projektovú funkciu a kliknite na pridať.

V prípade, že pridávate kolegov do jedného zo základných hlavných projektov, napr. do projektu "Zákazky" alebo "Projekty", môžete na riadku s jeho menom kliknúť na tlačítko-kolónkupridať člena do podprojektu. Pomocou tejto funkcie zaradíte člena projektu do celej schémy projektov, podprojektov a všetkých zákaziek

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.