NápovedaPoužívatelia
Správa používateľov

Správa používateľov

Do aplikácie sa každý používateľ prihlasuje pomocou svojho e-mailu a hesla. Najprv kolegu vo správe používateľov zaregistrujete a potom vyberáte projekty, do ktorých sa zapojí. Každý používateľ vidí iba konkrétne projekty, v ktorých je členom. V každom projekte môže mať inú funkciu. Ako prvé je, ale potrebných kolegov do aplikácie zaregistrovať. Pre funkcie pridávanie, úpravy alebo odobranie používateľov postupujte nasledovne.

Správa uživatelů

  1. Kliknite v pravo hore na svoje meno.
  2. v menu otvorte "Správa používateľov"

Registrácia používateľov

Pod tabuľkou výpisu používateľov je riadok, pomocou ktorého zadáte meno, priezvisko a e-mail nového používateľa. Zároveň s registráciou je na jeho e-mail poslaná pozvánka. Po otvorení e-mailu klikne na prijať pozvanie a hneď na novej stránke bude mať žiadosť o nové heslo. Každý užívateľ si sám zvolí heslo pomocou ktorého sa bude prihlasovať do aplikácie.

Registrace uživatele

Po prvom prihlásení do aplikácie mu na e-mail bude zaslaná rekapitulácia. Adresa aplikácie kde sa má prihlásiť, prihlasovací e-mail a poznámka o tom, že si heslo nastavil sám.

Pridanie používateľov do projektu

Přidání uživatele do projektů

Hneď druhým krokom je pridanie používateľa do projektu. V rubrike "Členstvo" kliknite na tlačidlo Upraviť, vyberte projekty a úlohu do ktorej chcete kolegu pridať. Hotovo. Kolega hneď po prihlásení uvidí všetky projekty ktorých je členom.

Úprava použivateľa

Tlačítko pro úpravu uživatele

Po otvorení Správy používateľov kliknite na riadok "ceruzky" pre potrebné úpravy. Hneď, ako budete mať údaje aktualizované, potvrďte uloženie.

Zmena hesla

Tlačítko pro obnovu hesla

Majú vaši kolegovia problémy s prihlásením? Kliknite na tlačidlo "zámku s kolieskom" bude automaticky odoslaný e-mail na zmenu hesla.

Kliknutím na tlačidlo v e-mailu si zmeníte heslo a budete automaticky prihlásení. Po zmene hesla, systém pošle zhrnutie s adresou kam sa prihlásiť, prístupovým e-mailom a informáciou, že si heslo nastavil sám.

Vymazanie a archivácia používateľov

Tlačítka pro archivaci a smazání uživatele

V Projektově máme 2 možnosti, ako používateľa odstrániť. Prvá je Vymazať, takto bude používateľ odstránený a v systéme po ňom neostane žiadna stopa. Komentáre ktoré napísal budu novo označené "Neznámý používateľ", a v riadku strávený čas bude zmenený na "Neznámy používateľ".

V prípade ak si prajete aby jeho stopa v systéme zostala, ale zároveň nemal do aplikácie prístup vyberte možnosť archivovať "Archivovať".

Archivovaný používateľ:

  • Nemá do aplikácie prístup,
  • už nikdy mu nepríde e-mail.

Ale zároveň:

  • Zostane zachovaná jeho digitálna stopa,
  • napríklad pri strávenom čase bude viditeľné jeho meno,
  • pri komentároch a úlohách bude tiež viditeľné že ich napísal
Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.