NápovedaChcem sa naučiť ...
Štruktúra projektov a pod projektov

Štruktúra projektov a pod projektov

Základným kameňom v Projektově sú projekty. Pomocou projektov a pod projektov si vytvoríte základnú štruktúru, do ktorej potom pridávate ďalšie pod projekty a do projektov úlohy.

Štruktúru si v aplikácii vytvárate sami, respektíve vyvárajú ju užívatelia, ktorí sú administrátormi. Kolegovia a manažéri pracujú v štruktúre, ktorú ste pripravili.

Ukážky na inšpiráciu

Dole nájdete najčastejšie nastavenie projektov a pod-projektov s ktorými sa stretávame.

1. príklad - Projektově na úlohy a zákazky

V projektově máte prvý projekt pod názvom "1) Úlohy z porady". Do neho si zapisujete úlohy, s postupnosťou v akej boli na porade. Ak je úloha vyriešená uzatvoríte ju a vytvoríte ďalšiu. Tento projekt je vždy aktuálnym zoznamom úloh.

Pod ním máte projekt s názvom "2) Zákazky". Každú zákazku, ktorú realizujete pridáte ako ďalší pod projekt. Takto, po kliknutí na projekty sa vám zobrazí zoznam všetkých aktuálnych zákaziek ktoré realizujete.

Ukážková štruktúra projektov

A nakoniec máte projekt s názvom "3) Šablóny". A pod ním jednu alebo viac šablón zákaziek. Nové zákazky si zakladáte pomocou šablón, ktoré obsahujú postupnosť úloh, spolu s termínmi a riešiteľmi úloh.

Výpis projektov je zoradený podľa abecedy, preto sú hlavné projekty "prefixované", začínajú číslom 1) ..., 2)... a pod.

2. príklad - štruktúra podľa oddelenia

V prípade, že pracujete vo väčšej firme, je dobré si založiť hlavnú štruktúru podľa oddelení. Napríklad 1) Vedenie, 2) Obchodné oddelenie, 3) Marketingové oddelenie, 4) Úsek riadenia kvality, 5) Výroba, 6) Servis.

Štruktúra podľa oddelenia

Každý riaditeľ má vo svojom oddelení funkciu manažéra, môže zakladať pod projekty vo svojom oddelení. Zamestnanci vidia všetky projekty a úlohy v danom oddelení. V prípade, že sú súčasťou projektu aj v inom oddelení, zobrazia sa im iba tie projekty ktorých sú členom. V projekte, podľa toho akú majú funkciu vidia buď všetky úlohy alebo iba 1 úlohu ktorá im je priradená, alebo do ktorej sú zapojený ako sledujúci.

Napríklad každé oddelenie, môže ďalej mať štruktúru projektov a pod-projektov:

5) Výrobné oddelenie
5.1) Úlohy z porady
5.2) Pracovné úlohy
Servisy
Incidenty
5.3) Interné projekty
23-001 Rozvoj výrobnej linky
23-002 Kamerový systém
23-003 Transfer stroja B23

Základná štruktúra na mieru

Ďalší krok je na Vás. Najjednoduchšie je začať pomocou papiera a ceruzky. Začnite zo základnou štruktúrou a potom doplňujte ďalšie pod projekty. Každý projekt by mal mať zoznam úloh. Hneď ako budete so svojou štruktúrou spokojný, pomocou tlačidla Pridať projekt zadajte projekty a pod projekty do aplikácie.

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.