Zdeněk Solnický
Máte otázky alebo obavy z nových zmien? Radi vám poradíme.
Domluvit konzultaci

Zmeny pre poriadok a celkový prehľad

Privítajte o úroveň lepšiu štruktúru riadenia projektov

Súčasný stav

Prvým krokom ktorým si musí prejsť každá firma v Projektovo, je príprava štruktúry. Vytvoriť si projekt “ Objednávky” alebo hlavné projekty označené podľa oddelenia. Takto vzniká základná štruktúra, aby bolo hneď jasné kam sa budú projekty vkladať.

Do týchto hlavných projektov, ktorí sa najčastejšie volajú “Zákazky”,”Výroba” alebo “Interné projekty”, nepatria žiadne úlohy. Sú používané iba ako zložky. V aktuálnej aplikácií máme vytvorené všetko pre projekty, a preto občas vznikne nedorozumenie - či sú “ Interné projekty” projektom, alebo nie? Či tu patria úlohy, alebo kto má byť viditeľný tento projekt?

Ukážka zložky s projektmi

Čo a ako sme prepracovali

Do Projektově 2.0 sme pridali novú úroveň v podobe štruktúrnych zložiek, ktoré slúžia pre čistejší a priehľadnejší výpis. Už nestačí iba vytvoriť projekt a úlohu, ale v novom systéme musíte vytvoriť aj zložku a zamyslieť sa, kam ktorý projekt patrí. Rovnako ako v počítači si najprv vytvoriť štruktúru firmy cez Zložky a potom do nich pridávate Projekty.

Výhody:
Systém, ktorý vám bude vyhovovať- sami si vďaka zložkám vytvoríte svet vašej firmy. Nemusíte zostať u klasických názvoch, ale môžete si vytvoriť napr. zložku URGENT.
Zrozumiteľné rozdelenie- čo je Zložka a čo je Projekt.
Všetci automaticky vidia všetky zložky (štruktúru) vo firme, projekty čo vnútri potom uvidia iba tí ktorých sa to týka.
Aktuálny výpis projektov
Výpis projektov v Projektově 2.0
V nastavení projektu/zložky si môžete sami už existujúci projekt prepnúť do zložky alebo späť.

Rovnaké karty ako v internetom prehliadači

Viete ako si zobraziť kto na čom tento týždeň pracoval? V Projektovo máme celú radu reportov, a pritom často sledujem iba niekoľko základných. V terajšej aplikácií pre rýchle otvorenie reportu radíme vytvárať zložky v Internetovom prehliadači. To je ale pomerne nepopulárne a málo známe riešenie

Ako novinku si môžete cez kliknutie pravým tlačidlom otvoriť akýkoľvek odkaz do novej Karty. Vďaka tomu budete mať vybrané reporty, projekty a úlohy vždy dostupné prakticky na jedno kliknutie kedykoľvek budete chcieť.

Ukážka záhlavia s menu tvorenými kartami
Pre bežné použitie sa Projektovo 2.0 chová rovnako ako dnes, pracuje v jednej záložke. Úmyselne si tak môžete akýkoľvek projekt alebo úlohu, report pravým tlačítkom myši otvoriť na novej Karty, aby ste ho mali vždy po ruke

Od prvého návrhu máme hlavné menu “Moja stránka”-”Projekty”-”Úlohy” hore. Preto sme mali potrebu s menu ďalej pracovať. Napríklad rozdelenie na Moje úlohy a Otvorené úlohy nie je úplne najlepšie. Naviac v “hornom menu” vždy zápasíme s priestorom, aby sa nám tam vošlo všetko dôležité a nemuseli sme vyhradzovať iný priestor, ktorý by komplikoval dohľadať niektoré stránky.

Preto sme sa rozhodli menu presunúť a dať mu celú ľavú časť obrazovky. Menu ktoré je v tkzv. bočnom panele je dnes už štandardom moderných digitálnych aplikácií, je hlavne praktické. Do takého panelu sa totiž dostanete omnoho rýchlejšie, najviac si na neho užívateľ zvykne a nezasahuje mu do “obsahu”.Bočný panel tiež ponúka možnosť ho skryť a nechať viditeľné iba vizuálne skratky-ikony. Zvyšuje tak rýchlosť a sústredí iba na to dôležité.

Tento bočný panel má modré pozadie, rovnako ako vrchná časť aplikácie, ktorá je tiež modrá a slúži k pohybu napriek aplikáciou. Zatiaľ čo “zbytok” aplikácie je svetlý. Je ta priehľadné oddelený hlavný pracovný priestor od navigačných prvkov.

Aktuálne hlavné menu
Hlavné menu v Projektově 2.0

Prozkoumejte další změny a novinky

Zmeny pre poriadok a celkový prehľad

štrukturálne zložky

karty a pripínanie

hlavné menu

vyhľadávanie

Revidovaný výpis projektov

prepracovaný prehľad

kondícia projektov

šablóny

archív

emotikony

Rýchlejšia práca s úlohami

pracovný priestor

výpis úloh

filter úloh

hromadná úprava

štítky

Priehľadnejšia karta úlohy

farebné rozlíšenie

vlastnosti úlohy

prílohy

komentáre

formátovanie

Môj deň a dnešní plán

Dnešné úlohy

Kalendár

Pripnuté úlohy

Pripnuté úlohy

Výber z galérie reportov
Článek již brzy

pripravované reporty

pripnuté

vlastné

zdieľané

Nové vyhľadávanie do detailov
Článek již brzy

fulltext

štítky

parametrizácia

klávesové skratky

Vzdelávanie a tréningy
Článek již brzy

webináre

konzultácie

obsahové seriály

rozhovory

Mód porád
Článek již brzy

šablona porády

prepojenie na projektov a úloh

štítky

história