Zdeněk Solnický
Máte otázky alebo obavy z nových zmien? Radi vám poradíme.
Rezervovať konzultáciu

Rýchlejšia práca s úlohami

V predošlom článku sme opisovali revidovaný výpis projektov, teraz to však bude zamerané na zobrazenie projektu ako takého. Rovnako ako je to u výpisu projektov je pracovný priestor projektov podobný ako u prvej verzie aplikácie. Pri podrobnejšom skúmaní ale nájdeme zmeny.

Pracovní priestor

Projektově 2.0 používá tmavo modrú farbu na oddelenie priestoru pre ovládanie, ktoré je spoločné pre celú aplikáciu. V ňom je zahrnuté ľavé hlavné menu, hľadanie a záložky. Vo vnútri je potom na svetlom pozadí pracovný priestor, v našom prípade otvorený projekt.

V terajšej aplikácii riešime problém s orientáciou užívateľa pri používaní aplikácie. Názov aktuálne otvoreného projektu je vložený do hlavneho menu, oddelený od zobrazeného obsahu. Pritom ale ak máme otvorený projekt, musí byť viditeľné už z diaľky aký je to projekt, a kam spadá.

Preto sme názov projektu presunuli do vnútra pracovného priestoru spolu s malou navigáciou ktorá ukazuje kde je zaradený.

Pracovný priestor s výpisom úloh

Zároveň, to čo vieme že funguje sa nemení. Každý projekt obsahuje ľavé menu, pomocou ktorého si môžete prepnúť pohľad na menu.

Výpis úloh

Časté kladené otázky, boli hlavne na farebné menu nad výpisom z úloh. V prvej verzii aplikácie bolo toto menu vpravo na obrazovke a zabralo tak priestor tabuľke s úlohami, kotrá preto nebola viditeľná celá. Neskôr sme ju premiestnili nad tabuľku a robili malé vylepšenia.Nemali sme ale odvahu pre potrebné vylepšenia aplikácie.

Myšlienka hlavných filtrov nad výpisom z úloh môže byť prepracovaná a stvárnená oveľa lepšie. V Projektově 2.0 sme preto našli odvahu a hned urobili potrebné zmeny. Zakomponovali sme prácu s časom a celý filter zjednodušili.

Hlavný filter

V aplikácii vždy začínáme vo výpise projektov. Vyberiete si projekt a ten rozkliknete. Potom vám zobrazí úlohy ktoré máte zadané v projekte.

Hlavný filter úloh

Nad tabuľkou je nový hlavný filter, v ktorom si môžete vybrať, ktoré úlohy si prajete vidiet:

  • “Všetko zadané” – všetky úlohy v projekte,
  • “Aktuálne úlohy” – úlohy, ktoré sú práve aktuálne alebo omeškané,
  • “Zmeškané úlohy” – úlohy po termíne-omeškané,
  • “Splnené úlohy” – úlohy, ktoré riešiteľ označil ako splnené

Všetky spomínané úlohy sú viditeľné vo “Všetkých zadaných” úlohách a filtrom si vyberiete, či chceťe vidieť všetky úlohy,aktuálne,omeškane alebo vyriešené úlohy.

Pokiaľ si prajete úlohu z výpisu úplne skryť, je možné ju “Uzavrieť”. Uzavretím úlohu presuniete do archívu úloh. Tieto úlohy sú uložené oddelene, dostanete sa k nim cez filter “Uzavreté úlohy” a kedykoľvek ich môžete vrátiť do riešenia.

Ked sa podrobnejšie pozrieme na riadok úloh, vidíme že vždy začíná farebnou značkou. Farba tejto značky je vždy rovnaká ako v hlavnom filtry úloh. Preto už z diaľky vidíte že sa v ňom napr. nachádza aktuálna úloha.
Úloha s farebnou značkou stavu úlohy'

Hromadná úprava

V terajšej aplikácii môžeme hromadne meniť riešiteľov úloh. Postup je ale komplikovaný, a možnosti úpravy obmedzené. V terajšej verzii môžete upravit buď úplne všetko, alebo všetko, čo rieši kolega. Chýba možnosť označiť si iba tie úlohy ktoré si prajeme zmeniť.

V Projektově 2.0 je funkcia hromadných zmien úplne zmenená a jednoduchšia. Stačí nad výpisom kliknúť na ikonu hromadné zmeny, vybrať úlohy a tie zmeniť pomocou nástrojové lišty, ktorá sa objaví u spodného okraja obrazovky.

Hromadná úprava úloh

Štítky

Celú novú kapitolu tvoria štítky úloh. Doteraz bolo možné úlohy odlišovať maximálne pomocou priorít. Mohli sme im dať odznak Urgentné alebo Vysoká priorita. To ale viedlo k tomu, že vo firme potom bolo 50 úloh označených ako urgentné a nikto nevedel, ktorou úlohou je potrebné začať.

V rozhovoru so zákazníkom sme sa dozvedeli že priority často používajú kvôli rozlíšeniu úloh pomocou štítkov.

Momentálne priority sa v Projektově 2.0 zobrazujú ako štítok úloh. Sami si tak môžete pridávať vlastné štítky. Štítky sú hneď viditeľné vo výpisoch úloh, bez toho aby ste museli každý projekt otvoriť zvlášť. V rámci toho vám štítky vytvárajú svoje vlastné reporty.

Výpis úloh so štítkami
S pomocou štítkov, si môžete vytvoriť vlastný spôsob fungovania v aplikácii.

Aby bol v aplikácii poriadok, štítky pripravuje administrátor. Následne ich potom môže priraďovať k úlohám alebo pomocou nich pripraviť report. Napríklad pridať ich na Moju stránku s výpisom úloh pomocou vybraných štítkov.

Prozkoumejte další změny a novinky

Zmeny pre poriadok a celkový prehľad

štrukturálne zložky

karty a pripínanie

hlavné menu

vyhľadávanie

Revidovaný výpis projektov

prepracovaný prehľad

kondícia projektov

šablóny

archív

emotikony

Rýchlejšia práca s úlohami

pracovný priestor

výpis úloh

filter úloh

hromadná úprava

štítky

Priehľadnejšia karta úlohy

farebné rozlíšenie

vlastnosti úlohy

prílohy

komentáre

formátovanie

Môj deň a dnešní plán

Dnešné úlohy

Kalendár

Pripnuté úlohy

Pripnuté úlohy

Výber z galérie reportov
Článek již brzy

pripravované reporty

pripnuté

vlastné

zdieľané

Nové vyhľadávanie do detailov
Článek již brzy

fulltext

štítky

parametrizácia

klávesové skratky

Vzdelávanie a tréningy
Článek již brzy

webináre

konzultácie

obsahové seriály

rozhovory

Mód porád
Článek již brzy

šablona porády

prepojenie na projektov a úloh

štítky

história