Plán vývoja pre rok 2017

V Projektove nezaháľame. K novým vylepšeniam nás inšpirujete Vy. Pozrieme sa do kuchyne vývoja nášho systému.

Súčasťou služby Projektove.CZ nie je len jej využívanie, ale i zaistenie jej prevádzky a používateľská podpora. Aplikáciu aktívne vyvíjame, opravujeme chyby a pridávame nové funkcie a vylepšenia. Vaše pripomienky zapracovávame hneď, alebo ich zahrnieme do nášho ročného plánu vývoja.


Tohto roku sme sa po prvý krát rozhodli plán vývoja publikovať. Myslíme na Vás a našu aplikáciu vyvíjame na základe Vašich pripomienok komplexne, s dlhodobým výhľadom.

Naša cesta za dokonalejším Projektove.CZ

Naši programátori v priebehu roka štandardne riešia opravy chýb, udalosti nahlásené na podporu a úpravy na mieru. Zároveň pracujú na vývoji aplikácie podľa plánu.

Plán, ktorý je nižšie, bohužiaľ nemá presné termíny, pretože sa jedná o vývoj a nevieme dopredu jeho rozsah. Preto máme témy rozdelené do zhruba mesačných celkov. V každom mesiaci sa snažíme vybrať najprínosnejšie podnety, ktoré sú zapracované do aplikácie.

Q1/2017 - Jar. Koniec čakania a hľadania. Všetko hneď a jasne.

 • Prvý kvartál roku pracujeme na veľkých zmenách vnútri aplikácie, ktoré majú zrýchliť aplikáciu a prácu s úlohami. Zbohom čakaniu na otváranie úloh alebo na dlhé načítanie výpisov. Po nových úpravách sa otvárajú úlohy prakticky okamžite.
 • Jednotlivým vylepšením sú napríklad jednoduché filtre a ich upozornenia alebo opakované úkoly (napríklad, každý druhý pondelok).
 • Cieľom je odstránenie duplicity v "beta verzii" a štandardných výpisov úloh.

Q2/2017 - Leto. Naša nová mobilná aplikácia. Jednoduchšie s mobilom v ruke.

 • Mobilná aplikácia pre telefóny s Androidom je šikovná, ale aplikácia pre iOS nám už dlhodobo zúfalo chýba. Jestvujúcu aplikáciu nám naprogramoval externý dodávateľ, ale bohužiaľ ju nie sme schopný aktívne vlastnými silami vyvíjať. Za aplikáciu pro iOS sme u iného dodávateľa minuli podstatnú finančnú čiastku, výsledok sme nakoniec ani nemohli publikovať.
  Preto sme v decembri minulého roku položili základy novej mobilnej aplikácie, ktorú programujeme vlastnými silami.
 • Tým, že aplikáciu vyvinieme sami, sme schopní pružnejšie reagovať a zapracovávať pripomienky a podnety. Zároveň ju môžeme "vyšperkovať" tak, aby sa stala každodenným pomocníkom.
 • S mobilnou aplikáciou úzko súvisia notifikácie a upozornenia. Tiež nechceme byť zahltení e-mailami. Taktiež nechceme byť zahltení e-mailami. Cieľom je otvoriť si Projektove (v počítači alebo v mobile) a všetko čo sa týka projektov rýchlo v nej vyriešiť.
 • V lete sa tiež zameriame na výpis projektov, rozšírime ho o voliteľné stĺpce ako sú napríklad počty otvorených / uzatvorených projektov alebo hlavičky členov tímu.

Q3/2017 - Jeseň. Viac informácii na Mojej stránke a nový Ganttov diagram.

 • Následne by sme radi otvorili existujúce časti aplikácie a zapracovali do nich zozbierané podnety.
 • Upravíme Moju stránku tak, aby si na ňu mohol každý kliknúť a vložiť vlastný report (napr. úlohy kolegov, tabuľka s vyťažením, prioritné úlohy...).
 • [v testování] Naprogramujeme nový Ganttov diagram, v ktorom bude zviditeľnená kritická cesta a obdĺžniky úloh bude možné myšou rozťahovať a presúvať.

Q4/2017 - Zima. Nové, lepšie, prehľadnejšie. Myšlienková mapa a kalendár.

 • Aktualizujeme myšlienkovú mapu, doplníme do nej vizualizáciu väzieb medzi úlohami.
 • [v testování] Zapracujeme na kalendári, bude šikovnejší nielen ten v aplikácii, ale tiež pri jeho integrácii s Google kalendárom / Outlookom.

Plán pre rok 2018

 • GDPR
  - Projektově je v súlade s nariadením GDPR
 • správa používateľov
  - na jednom mieste je možné ľahko spravovať používateľov a hromadne ich pridať do projektov
 • Modul kapacity a vyťaženia tímu
  - na Moja stránka je možné si zobraziť grafy s vyťažením členov tímov a projektov.
 • Chytré šablóny projektu
  - projekty je možné zakladať zo šablón. Pri zakladaní si sami zvolíte začiatok alebo koniec projektu a systém dopočíta začiatky a termíny projektov
 • Vlastné pole
  - k úlohám a projektom je možné pridávať ľubovoľné vlastné polia tak, aby napríklad vznikla úvodná karta projektu s jeho základnými informáciami. Tie je možné tiež zobraziť vo výpise projektov.
 • Sprievodca začiatkom
  - bol dodaný nový sprievodca, prostredníctvom ktorého je možné ľahko založiť prvé projekty a prizvať kolegov.
 • Vlastné avatary
  - či už sa jedná o zvolenie vlastnej farby alebo nahranie vlastnej fotky
 • Úpravy viažuce sa na "delegovanie úlohy"
  - boli pridané rôzne drobné vylepšenia tak, aby sa zadaná úloha nemohla stratiť. Napríklad, pokiaľ presúvate úlohu do projektu, ktorého riešiteľ nie je členom, Projektově vás upozorní a kliknutím kolegu pridáte do projektu v role Externistu, kde vidí v celom projekte iba túto úlohu.
 • Dodaná notifikácia pri uzatvorení predchádzajúcej úlohy
  - ak máte projekt, v ktorom sú úlohy spojené väzbami (jedna úloha predchádza druhej), tak akonáhle je možné na úlohe začať pracovať, systém zašle notifikáciu.
 • Prepracovaný výpis projektov
  - Projektově je stavané na riadenie desiatok projektov paralelne. Pri veľkých klientoch sú evidované aj stovky projektov bežiacich zároveň, prepracovali sme výpis projektov tak, aby sa s ním i v takomto prípade pracovalo s prehľadom.
 • Externí sledujúci
  - dostali sme veľa podnetov, aby sme povolili zapojenie zákazníkov bez toho aby mali prístup do systému. S externými sledujúcimi stačí pripojiť k úlohe e-mailovú adresu a so zákazníkom takto komunikovať cez Projektově. Celá e-mailová komunikácia je bez akéhokoľvek ďalšieho nastavenia automaticky pripojená k úlohe, zákazník má prístup k náhľadu úlohy, v ktorom vidí názov úlohy, popis a svoje komentáre.
 • Optimalizácia a zrýchlenie
  - aj keď počas mesiaca vytvoríte a uzavriete viac ako 2 000 úloh, Projektově to s prehľadom zvládne. Aby bolo používanie hladké a efektívne, nahrali sme a priebežne nahrávame viacero optimalizácií pre zlepšenie výkonu aplikácie.
 • Nemecký jazyk
  - okrem češtiny, slovenčiny a angličtiny je možné používať aplikáciu i v nemčine.

Pracujeme na / v testovaní:

 • nový Ganttov diagram s podporou drag n drop presúvanie úloh a projektov
 • filtrovanie projektov
 • modulu zápisu z porád - s Projektově na porade prechádzate úlohy, uzatvárate vyriešené, zadávate nové. S novým modulom ľahko vytvoríte na konci porady zápis obsahujúci uskutočnené zmeny.

Plán pre rok 2019

Projektově vyvíjame pre ľahké riadenie projektov. Pre prehľadné riadenie firmy, projektov a úloh. Projektově rieši oblasť riadenia projektu s pomocou projektového riadenia. To vychádza z projektu s úlohami, termínmi a zdrojmi, ktoré sú k dispozícií, a v tomto rozmedzí trojimperatívu projektového riadenia. uľahčujeme prácu manažéra tak, aby boli všetky jeho projekty úspešné.

V budúcom roku budeme vylepšovať vizualizáciu a prácu s vyťaženosťou tímu, mobilnú aplikáciu a celkovú notifikáciu nad projektami a úlohami.Máte k systému podnety a nápady na zlepšenie? Kedykoľvek nám ich pošlite prostredníctvom „live-chat“ v pravom dolnom rohu obrazovky. Podnety zbierame, vyhodnocujeme a podľa nich systém vyvíjame.

Chcete rozsiahlejšiu úpravu, ktorú potrebujete skôr? Dohodneme sa na zmenovej požiadavke. Následne Vám pošleme ponuku a v dohodnutom termíne prevedieme a dodáme úpravu za primeranú cenu.

Záložky

Projektově.CZ s.r.o. je ostravská spoločnosť, ktorá dlhodobo spolupracuje s VŠB - Technickou univerzitou v Ostrave. V spolupráci s odborníkmi na projektové riadenie, či už z akademických radov alebo od partnerských firiem, poskytujeme nástroj pre jednoduché riadenie firmy, projektov a úloh.