Agrosoft - činnosti

V súčasnej dobe školíme a konzultujeme predovšetkým prostredníctvom online schôdzok, pri ktorých si navzájom zdieľame obraz a zvuk. Je nám potešením, že sme mali možnosť školiť aj osobne.

V októbri sme realizovali školenie v spoločnosti Agrosoft Tábor, s.r.o., ktorá vyvíja chytré technológie pre živočíšnu výrobu. Vo firme používajú aplikáciu Projektové pre zadávanie bežných jednorazových úloh a na riešenie prevádzkových úloh jednotlivých oddelení.

Vďaka školeniu si účastníci osvojili prácu s úlohami - ich jednoduché zadanie vrátane doplnenia popisu úlohy, pripojenie prílohy, nastavenie riešiteľa a okomentovanie úlohy. Komentár k úlohe príde riešiteľovi, ktorý nemusí otvárať aplikáciu, pretože priamo vo svojom e-mailovom klientovi (Outlook, Gmail, iPhone alebo Android) na e-mail odpovie (notifikácia je bežný e-mail).Jeho odpoveď príde ostatným účastníkom a tiež sa pripojí do aplikácie k danej úlohe,tak, aby všetko bolo na jednom mieste. Neskôr máme možnosť pri úlohe vidieť celú komunikáciu

Spoločne sme si ukázali ako úlohy označiť za vyriešené. Ukázali sme si aj ako na pondelkovej tímovej porade manažér prechádza všetky vyriešené úlohy, splnené uzatvára a nesplnené aktualizuje. Na konci porady má každý v aplikácii zoznam úloh, vrátane ich termínov a priorít.

Posledným bodom školenia bolo predstavenie aplikácie Projektové pre riadenie interných firemných projektov. Najprv s aplikáciou Projektové celá firma začína pri plnení bežných úloh. V rámci rozšírenia úloh majiteľ s jednotlivými vedúcimi zamestnancami naplánoval jednu veľkú zákazku a niekoľko interných viacročných projektov. Na týchto projektoch sa podieľa a budú podieľať prakticky všetky oddelenia v spoločnosti a tiež externí partneri. Projekty sú rozdelené do etáp, každá etapa má opísané výstupy a je rozdelená na čiastkové úlohy a pod-úlohy, ktoré sú delegované jednotlivým riešiteľom. Všetko je prehľadne naplánované cez myšlienkovú mapu a cez Ganttov diagram je vidieť plán projektu v čase.

Myšlienková mapa projektu na školenie

Tým, že sme firmu školili osobne, nám bolo dovolené - ako sa hovorí - "nahliadnuť pod pokrievku". Sme nadšení, ako inovatívne projekty (hardvér a softvér) sú pomocou aplikácie Projektové riadené.

Prajeme veľa úspešných projektov, splnených úloh a cieľov.

Komentáre

Záložky

Projektově.CZ s.r.o. je ostravská spoločnosť, ktorá dlhodobo spolupracuje s VŠB - Technickou univerzitou v Ostrave. V spolupráci s odborníkmi na projektové riadenie, či už z akademických radov alebo od partnerských firiem, poskytujeme nástroj pre jednoduché riadenie firmy, projektov a úloh.