Smíchat a umixovat.

Myslím, že s „e-mailovým“ zlom vo forme plnej e-mailovej schránky ste sa už určite stretli. E-mail je štandardom dnešnej komunikácie a pri komunikácii so zákazníkmi či dodávateľmi, sa používaniu e-mailu len tak nevyhnete. Pokiaľ človek pracuje sám, do istej miery situáciu vyrieši označovanie e-mailov štítkami.

Čo ale keď nepracujete sami, ale v tíme?

Prostredníctvom Projektově bežne v tíme komunikujete cez komentáre k úlohám. Tieto komentáre sú zasielané zapojeným osobám na e-mail. Stačí im na tento e-mail odpovedať a ich odpoveď sa tiež ako komentár pripojí k úlohe. Či už pracujete v aplikácii alebo s e-mailovým klientom (Outlook, zoznam, Gmail, iPhone, Android), vďaka Projektově máte komunikáciu nad úlohami automaticky na jednom mieste.

Funkcia - Zdieľať bez registrácie

V Projektově je možné komunikovať s klientmi alebo dodávateľmi aj bez nutnosti ich registrácie do systému. Stačí len vyplniť e-mailovú adresu.

Sledujúci bez registrácie znamená:
  1. užívatelia bez registrácie nemajú prístup do systému (k žiadnemu projektu, úlohe a pod.)
  2. vidia iba náhľad úlohy, do ktorej sú zapojení. Náhľad úlohy obsahuje popis a komentáre
  3. celú komunikáciu máte automaticky na jednom mieste
    • stačí odpovedať na e-maily
    • alebo kliknúť na tlačidlo otvoriť úlohu a pridať komentár v náhľade

Ako to vyzerá v praxi?

Pracujete na úlohe, do ktorej by ste radi zapojili klienta a získali jeho spätnú väzbu, bez kopírovania informácií z e-mailu do systému alebo preposielania e-mailov kolegom.

1) Otvorte úlohu a vyberte „pridať sledujúcich“.

2) Zvoľte "sledujúci bez registrácie", vyplňte kontakt a pridajte ho.

3) A nakoniec napíšte komentár tak, ako by ste ho bežne napísali.

Z pohľadu klienta:

1) príde mu e-mail s komentárom
2) odpovedá naň ako na akýkoľvek iný e-mail. Hotovo.

3) alebo kliknutím na tlačidlo "Otvoriť úlohu" si v e-maili otvorí náhľad úlohy a pridá komentár v náhľade. Hotovo.

Komunikácia na jednom mieste

Či už sa jedná o internú komunikáciu alebo nie, vďaka prepojeniu s e-mailom máte všetko na jednom mieste.

Navyše môžete zapojiť aj svojich klientov či dodávateľov. Komunikácia s nimi je automaticky pripojená k úlohám, aj keď nemajú prístup do systému.

Komentáre

Záložky

Projektově.CZ s.r.o. je ostravská spoločnosť, ktorá dlhodobo spolupracuje s VŠB - Technickou univerzitou v Ostrave. V spolupráci s odborníkmi na projektové riadenie, či už z akademických radov alebo od partnerských firiem, poskytujeme nástroj pre jednoduché riadenie firmy, projektov a úloh.